12.8.15

Beautiful Secret. Un secreto explosivo. Christina Lauren (ressenya en català)


Pincha en la bandera para leer la versión en castellano 

Rubi és una becària de 23 anys que està profundament enamorada del vicepresident de l'empresa on treballa, Niall Stella. Ell no sap ni que existeix, però hauran d'anar a Nova York durant un mes i allà iniciaran una relació. 

Però descobriran que no hi ha res que sigui fàcil, ja que tots dos porten una motxilla emocional al darrere i, malgrat les ganes que tenen ambdós de fer funcionar la relació, estaran fent equilibris per a tirar-la endavant durant tot el llibre.

Aquesta novel·la, en principi senzilla, de lectura fàcil i sense gaires pretensions filosòfiques, amaga -en les seves paraules directes, en el seu llenguatge planer, en l'atracció ràpida que aconsegueix des de la primera línia- una novel·la gens superficial sobre els dubtes que pot suscitar incloure el sexe en una relació que en principi no se sap ben bé cap a on pot anar.

És curiós com el fet d'iniciar una relació sexual normalment ha tingut dues posicions contraposades: ell amb pressa per a iniciar-la i ella allargant el moment perquè no està preparada o perquè necessita seguir mantenint l'atenció masculina. Precisament per això, quan en una novel·la s'inverteixen aquests rols, el que es provoca és sorpresa, incredulitat i al final, necessàriament, el reconeixement d'una situació que algunes o moltes de nosaltres hem viscut en algun moment de la nostra vida. 

Què passa quan trobem un home que, com la majoria de les dones fa molts anys, considera que el sexe ha d'anar acompanyat, si no de l'amor, sí d'un vincle afectiu?

Veiem la mateixa situació en l'episodi 6 de la tercera temporada de Sexe en Nova York (corregiu-me si m'equivoco d'episodi): Carrie Bradshaw i Aiden estan començant a sortir i ell vol que la seva primera vegada signifiqui alguna cosa. Ella se sent rebutjada, poc atractiva, però acaba entenent que ell li està fent un regal. L'està conquerint de mica en mica, li està donant l'oportunitat que el desitgi desesperadament, li està oferint una relació romàntica que no és gaire comú. Si hi ha una atracció física, si són adults, si ja han tingut relacions sexuals amb altres persones, per què cal esperar? I esperar, què?

Doncs aquestes són les preguntes que es plantegen els protagonistes d'aquesta novel·la. Niall acaba de divorciar-se, mai no ha estat amb una altra dona ja que anava amb la seva des de l'adolescència, i el seu matrimoni ha estat un fracàs perquè mai s'ha sentit desitjat. Era una relació freda, distant, egoista. No es creu suficientment interessant per a mantenir l'interès d'una dona, perquè, més enllà del que és l'atracció inicial, hi ha possibilitats per a perllongar en el temps l'enamorament del començament?

Les escriptores del llibre ens ofereixen una situació que ens fa pensar quin és el moment idoni perquè una parella comenci a mantenir relacions sexuals. Des que neix l'atracció? Des que l'atracció ha donat pas a l'enamorament? Si és la dona qui demana esperar, l'home necessàriament ha de respectar la seva decisió sense qüestionar-se res? Si qui demana temps és un home, la dona ha d'intuir que no està interessat en ella i l'ha de deixar? Hi ha igualtat d'oportunitats entre un home i una dona a l'hora de marcar el temps en una relació?

Tu què en penses?

Beautiful secret. Un secreto explosivo. Christina Lauren (reseña en castellano)


Clica sobre la bandera per a llegir la versió en català 

Rubi es una becaria de 23 años que está profundamente enamorada del vicepresidente de la empresa donde trabaja, Niall Stella. Él no sabe ni que existe, pero tendrán que ir a Nueva York durante un mes y allí iniciarán una relación.

Pero descubrirán no hay nada que sea fácil, ya que ambos llevan una mochila emocional detrás y, a pesar de las ganas que tienen ambos de hacer funcionar la relación, estarán haciendo equilibrios para sacarla adelante durante todo el libro.

Esta novela, en principio sencilla, de lectura fácil y sin muchas pretensiones filosóficas, esconde -en sus palabras directas, en su lenguaje llano, en la atracción rápida que consigue desde la primera línea- una novela nada superficial sobre las dudas que puede suscitar incluir el sexo en una relación que en principio no se sabe muy bien hacia dónde puede ir.

Es curioso como el hecho de iniciar una relación sexual normalmente ha tenido dos posiciones contrapuestas: él con prisa para iniciarla y ella alargando el momento porque no está preparada o porque necesita seguir manteniendo la atención masculina. Precisamente por eso, cuando en una novela se invierten estos roles, lo que se provoca es sorpresa, incredulidad y al final, necesariamente, el reconocimiento de una situación que algunas o muchas de nosotras hemos vivido en algún momento de nuestra vida.

¿Qué pasa cuando encontramos un hombre que, como la mayoría de las mujeres hace muchos años, considera que el sexo debe ir acompañado, si no del amor, sí de un vínculo afectivo?

Vemos la misma situación en el episodio 6 de la tercera temporada de Sexo en Nueva York (corregidme si me equivoco de episodio): Carrie Bradshaw y Aiden están empezando a salir y él quiere que su primera vez signifique algo. Ella se siente rechazada, poco atractiva, pero acaba entendiendo que él le está haciendo un regalo. La está conquistando paso a paso, le está dando la oportunidad de que lo desee desesperadamente, le está ofreciendo una relación romántica que no es muy común. Si hay una atracción física, si son adultos, si ya han tenido relaciones sexuales con otras personas, ¿por qué hay que esperar? Y esperar, ¿a qué?

Pues estas son las preguntas que se plantean los protagonistas de esta novela.

Niall acaba de divorciarse, nunca ha estado con ninguna otra mujer ya que llevaba con la suya desde la adolescencia, y su matrimonio ha sido un fracaso porque nunca se ha sentido deseado. Era una relación fría, distante, egoista. No se cree suficientemente interesante para mantener el interés de una mujer, porque, más allá de lo que es la atracción inicial, ¿hay posibilidades para alargar el enamoramiento del principio? 


Las escritoras del libro nos ofrecen una situación que nos hace pensar en cuál es el momento idóneo para que una pareja comience a mantener relaciones sexuales. ¿Desde que nace la atracción? ¿Desde que la atracción ha dado paso al enamoramiento? Si es la mujer quien pide esperar, ¿el hombre necesariamente debe respetar su decisión sin cuestionarse nada? Si quien pide tiempo es un hombre, ¿la mujer ha de intuir que no está interesado en ella y lo tiene que dejar? ¿Hay igualdad de oportunidades entre un hombre y una mujer a la hora de marcar el tiempo en una relación?

¿Tú qué piensas de todo esto?