27.8.15

La selección. Saga La Selección. Kiera Cass (ressenya en català)


Pincha en la bandera para leer la versión en castellano 

America Singer és una cinc. Aspen Leger és un sis. Estan enamorats, però el seu és un amor, si no prohibit, molt problemàtic. En una societat organitzada en castes, si America es casa amb Aspen, haurà de renunciar als pocs privilegis que té i ser més pobra, ja que necessàriament haurà de baixar de casta, però, malgrat les dificultats, està disposada a fer-ho. 

El príncep Maxon ha arribat a l'edat en què ha d'escollir una esposa i per a trobar-la es farà una selecció amb totes les joves participants que desitgin ser princesa. Aquesta selecció es televisarà perquè el poble també tingui l'oportunitat d'opinar. America només vol quedar-se amb el seu estimat Aspen i no pensa presentar-se a la selecció, però Aspen, conscient que participar-hi pot arreglar la vida a la seva estimada, li regalarà una ruptura perquè pugui ser lliure i s'hi pugui presentar. 

De les trenta-cinc participants escollides entre totes les sol·licituds, la majoria són dosos o tresos, i America aviat es veurà involucrada en una lluita pel poder. Cada participant té els seus motius per a haver-s'hi presentat, però, algun d'aquests motius té alguna cosa a veure amb l'amor?

America coneixerà al príncep Maxon i de mica en mica començarà a qüestionar-se moltes coses sobre la vida, l'amor, la política, l'amistat i la lleialtat.


Quan vaig llegir aquesta saga no vaig poder evitar pensar en el conte de La Ventafocs: el rei vol un nét i obliga el seu fill que trobi esposa. Organitza un ball amb totes les noies del regne en edat de casar-se perquè pugui escollir entre elles, però el príncep de seguida s'enamora de la Ventafocs i l'amor és mutu. Només li cal trobar-la, després que hagi fugit quan es fa mitjanit, per a ser feliços per sempre més. 

Però, què passa quan el que busques és una esposa que t'estimi per tu mateix i no pel teu títol, que sàpiga moure's en la política i que estimi el poble, i no arribes a estar segur del que hi ha rere un somriure tendre, unes paraules afectuoses, una promesa sensual, o una preocupació apassionada pels drets dels teus ciutadans?

Aquí, a diferència del conte, les coses són molt diferents. Primer ens trobem amb una societat distòpica que es basa en un sistema de castes tan hermètic que fins i tot el tipus de feina que hom pot desenvolupar està limitat a unes poques opcions dins de cada casta. 

I aquest sistema de castes serà la clau no només d'aquesta trilogia, sinó de la següent, que en principi no tenia intenció d'escriure i que l'autora ha decidit allargar (estic pendent de fer una ressenya sobre La Heredera perquè també val molt la pena de llegir-lo).

En La selección trobem una situació imposada a America perquè es presenti a la selecció i la seva disconformitat, ja que no vol ser princesa, no vol separar-se del seu estimat Aspen i té por dels atacs rebels de què és objecte el palau on anirà a viure mentre duri la selecció, i inevitablement la seva adaptació a aquesta situació.

En El Príncipe veiem aquesta primera part des del punt de vista del príncep Maxon on els seus dubtes queden al descobert. El seu cor ja ha escollit, però és suficient? És l'adequada? Ella l'estima igual que ell?

En La élite ja només queden sis noies de les trenta-cinc que van començar la selecció, i trobem a America que dubta a qui regalar el seu cor, si al príncep Maxon, de qui està enlluernada, o a Aspen, qui treballa com a guàrdia a palau, i que li porta els records tant de quan estaven junts com de la vida que havien pensat que tindrien. America vol ser sincera amb ella mateixa i ara mateix no sap de qui està enamorada.

En El guardián veiem a Aspen, les seves motivacions, el seu cor, la seva lleialtat i les seves aspiracions.

En La elegida America prendrà consciència real del que significa escollir el príncep Maxon; independentment del que li digui el seu cor, és ella capaç de ser reina? Té tot el que necessita una persona per a desenvolupar un paper polític i humà tan important?

Aquesta saga té elements importants de reflexió, com ja us he anat apuntant, però el que més m'atrau d'aquests llibres és el ritme de la lectura, la sensació que l'escriptora sap cap a on va (no que escriu sense rumb dominada pel tarannà d'uns personatges capriciosos) i el fet que no hi ha cap incoherència argumental.

Els personatges van evolucionant, i no tant perquè passi molt de temps i madurin, si no perquè les situacions a les quals estan exposats fan que prenguin decisions que no sabien que serien capaços de prendre. I aquestes decisions quadren harmònicament amb el caràcter que ha dotat l'escriptora a cada personatge. 

De la mateixa manera que un pas de ball complicat realitzat per un ballarí professional dóna la sensació de ser fàcil, perquè no mostra l'esforç ni l'entrenament que hi ha al darrere, aquesta saga troba les paraules justes en cada moment, no abusa de cap element retòric i tot flueix en la seva justa mesura, la qual cosa provoca en el lector la impressió que té a les mans una novel·la que no ha costat d'escriure, quan el que crec és que és el resultat d'un treball curós.

Tot i que el tema que tracta es una selecció per a buscar esposa, no és una saga excessivament romàntica. Petons, els justs i necessaris.

En fi, m'ha encantat. Fàcil de llegir. Fàcil de gaudir. És un tipus de llibre que provoca en ell mateix el plaer per la lectura. Absolutament recomanable per a adolescents o adults que vulguin llegir novel·la distòpica.


Llibres de la saga:

a. La reina
b. El Príncipe
1. La Selección
c. La favorita
2. La Élite
d. El Guardián
3. La Elegida
4. La Heredera

Booktrailer La selección

Booktrailer La Elegida

La selección. Saga La selección. Kiera Cass (reseña en castellano)


Clica sobre la bandera per a llegir la versió en català America Singer es una cinco. Aspen Leger es un seis. Están enamorados, pero el suyo es un amor, si no prohibido, muy problemático. En una sociedad organizada en castas, si América se casa con Aspen, deberá renunciar a los pocos privilegios que tiene y ser más pobre, ya que necesariamente tendrá que bajar de casta, pero, a pesar de las dificultades, está dispuesta a hacerlo.

El príncipe Maxon ha llegado a la edad en que debe escoger una esposa y para encontrarla se hará una selección con todas las jóvenes participantes que deseen ser princesa. Esta selección se televisará para que el pueblo también tenga la oportunidad de opinar. America sólo quiere quedarse con su amado Aspen y no piensa presentarse a la selección, pero Aspen, consciente de que participar puede arreglar la vida a su amada, le regalará una ruptura para que pueda ser libre y se pueda presentar.

De las treinta y cinco participantes elegidas entre todas las solicitudes, la mayoría son doses o treses, y América pronto se verá involucrada en una lucha por el poder. Cada participante tiene sus motivos para haberse presentado, sin embargo ¿alguno de estos motivos tiene algo que ver con el amor?

América conocerá al príncipe Maxon y poco a poco comenzará a cuestionarse muchas cosas sobre la vida, el amor, la política, la amistad y la lealtad.


Cuando leí esta saga no pude evitar pensar en el cuento de La Cenicienta: el rey quiere un nieto y obliga a su hijo a que encuentre esposa. Organiza un baile con todas las chicas del reino en edad de casarse para que pueda escoger entre ellas, pero el príncipe enseguida se enamora de Cenicienta y el amor es mutuo. Sólo tiene que encontrarla, después de que haya huido cuando se hace medianoche, para ser felices para siempre.

Sin embargo, ¿qué pasa cuando lo que buscas es una esposa que te quiera por ti mismo y no por tu título, que sepa moverse en la política y que quiera al pueblo, y no llegas a estar seguro de lo que hay detrás de una sonrisa tierna, unas palabras cariñosas, una promesa sensual, o una preocupación apasionada por los derechos de tus ciudadanos?

Aquí, a diferencia del cuento, las cosas son muy distintas. Primero nos encontramos con una sociedad distópica que se basa en un sistema de castas tan hermético que incluso el tipo de trabajo que se puede desarrollar está limitado a unas pocas opciones dentro de cada casta.

Y este sistema de castas será la clave no sólo de esta trilogía, sino de la siguiente, que en principio no había planeado y que la autora ha decidido alargar (estoy pendiente de hacer una reseña sobre La Heredera porque también vale la pena leerlo).

En La selección encontramos una situación impuesta a América para que se presente a la selección y su disconformidad, ya que no quiere ser princesa, no quiere separarse de su amado Aspen y tiene miedo de los ataques rebeldes de que es objeto el palacio donde irá a vivir mientras dure la selección, e inevitablemente su adaptación a esta situación.

En El Príncipe vemos esta primera parte desde el punto de vista del príncipe Maxon donde sus dudas quedan al descubierto. Su corazón ya ha escogido, pero ¿es suficiente? ¿Es la adecuada? ¿Ella le ama igual que él?

En La élite ya sólo quedan seis chicas de las treinta y cinco que comenzaron la selección, y encontramos a América que duda a quién regalar su corazón, si al príncipe Maxon, de quien está deslumbrada, o Aspen, quien trabaja como guardia de palacio, y que le trae recuerdos tanto de cuando estaban juntos como de la vida que habían pensado que tendrían. América quiere ser sincera consigo misma y ahora mismo no sabe de quién está enamorada.

En El guardián vemos a Aspen, sus motivaciones, su corazón, su lealtad y sus aspiraciones.

En La elegida América tomará conciencia real de lo que significa escoger al príncipe Maxon; independientemente de lo que le diga su corazón, ¿es ella capaz de ser reina? ¿Tiene todo lo que necesita una persona para desarrollar un papel político y humano tan importante?

Esta saga tiene elementos importantes de reflexión, como ya os he ido apuntando, pero lo que más me atrae de estos libros es el ritmo de la lectura, la sensación de que la escritora sabe hacia dónde va (no que escribe sin rumbo dominada por el talante de unos personajes caprichosos) y el hecho de que no hay ninguna incoherencia argumental.

Los personajes van evolucionando, y no tanto porque pase mucho tiempo y maduren, sino porque las situaciones a las que están expuestos hacen que tomen decisiones que no sabían que serían capaces de tomar. Y estas decisiones cuadran armónicamente con el carácter que ha dotado la escritora a cada personaje.

De la misma manera que un paso de baile complicado realizado por un bailarín profesional da la sensación de ser fácil, porque no muestra el esfuerzo ni el entrenamiento que hay detrás, esta saga encuentra las palabras justas en cada momento, no abusa de ningún elemento retórico y todo fluye en su justa medida, lo que provoca en el lector la impresión de que tiene en sus manos una novela que no ha costado de escribir, cuando lo que creo es que es el resultado de un trabajo cuidadoso.

Aunque el tema tratado es una selección para buscar esposa, no es una saga excesivamente romántica. Besos, los justos y necesarios.

En fin, me ha encantado. Fácil de leer. Fácil de disfrutar. Es un tipo de libro que provoca en sí mismo el placer por la lectura. Absolutamente recomendable para adolescentes o adultos que quieran leer novela distópica.

Web de la autora

Libros de la saga:

a. La reina
b. El Príncipe
1. La Selección
c. La favorita
2. La Élite
d. El Guardián
3. La Elegida
4. La Heredera

Booktrailer La selección

Booktrailer La Elegida