3.9.15

¿Y tú qué harías si...? Lena Valenti (ressenya en català)

 
Pincha en la bandera para leer la versión en castellano 

L'Olivia té 28 anys i és la directora d'una empresa important que ven caramels. Fa cinc anys que està casada amb en Zac, periodista guapíssim, que fa tres anys va deixar una bona feina per a dedicar-se a escriure una novel·la. L'obsessió d'en Zac a l'hora d'escriure aquesta novel·la fa que no tingui temps per a gaudir d'un matrimoni que va començar amb molt d'amor.

Ara per ara, la Liv està trista, enfadada i dolguda, i se sent poc valorada, poc compresa i molt pressionada perquè porta el pes de la manutenció a casa seva. I, el més important, se sent perduda i indecisa sobre una decisió que fa de mal prendre. Les seves amigues i el seu company a la feina acusen el marit de la infelicitat que li veuen cada dia a la cara; la seva mare li demana paciència, i ella... ella només vol tornar a ser feliç.

De cop i volta rep un regal i una proposició. Ella és conscient que, dependent de la decisió que prengui, la seva vida ja no tornarà a ser la mateixa, però és que les coses no poden continuar d'aquesta manera. Ja ha decidit divorciar-se del seu marit, tot i que esperarà que acabi la novel·la per no deixar-lo penjat i sense recursos econòmics. Però, tot i que ella es vol divorciar i en el seu cor ja no vol seguir amb el seu marit, és motiu suficient per a començar una altra història?


Aquest debat moral és d'absoluta actualitat, però Lena Valenti fa d'aquesta situació una novel·la desesperantment curta (poc més de 150 pàgines), que és completament previsible, tot i que no per això deixa de sorprendre en alguns punts de la trama de la història. Independentment d'aquest aspecte, segueixo veient talent en tot el que escriu aquesta autora, perquè tot i intuir qui és el misteriós amant, quin paper durà a terme cada personatge i com acabarà aquesta història, la seva prosa t'atrapa i no et deixa, fins al punt que no t'aixeques de la cadira, el sofà o l'hamaca o on sigui que llegeixis, fins que l'acabes. En ser una novel·la tan curta, no la interromps, la qual cosa et dóna una visió de conjunt molt precisa, ja que tens els diàlegs, les situacions i les emocions al davant i no a la part de la memòria on se'n vagin les paraules dels llibres que llegim mentre continuem amb la nostra vida. 

Hi ha una única narradora, un únic punt de vista de la història, el de la Liv, i malgrat tot, aconseguim saber (això sí, al final) què en pensa el seu marit. I com que és justament al final, hem tingut tota la novel·la per compadir-nos del fracàs matrimonial de la protagonista, i, en un parell de pàgines (això si no has endevinat abans per on van els trets), acabes pensant que la felicitat s'ha de treballar cada dia, que les històries on les princeses són estimades pel simple fet d'existir i no donen res només acaben bé en un conte; la realitat, però, és que aconseguir ser feliç és un repte diari. I una història d'amor no té un final feliç garantit en el moment en què se sella amb un petó, amb un anell o amb una promesa. Comença justament llavors.

I ràpidament s'inicia un debat moral sobre el matrimoni, la felicitat i la lleialtat que et farà preguntar-te què faries tu en la mateixa situació.

Veiem, des de fora, com els consells benintencionats de persones que estimen la Liv l'estan conduint cap a una situació encara més angoixant.

Quan va ser més veritat que un matrimoni és cosa de dos? 

Algú es va pensar que l'amor inicial en una relació era suficient per a tota la vida?

Tenim un deure moral amb nosaltres mateixos per a ser feliços i buscar la nostra pròpia felicitat al preu que sigui?

Val la pena mantenir una relació que ja no ens satisfà?

Quin és el factor que ens fa arribar al punt de deixar de lluitar per un matrimoni que s'està enfonsant?

Jutjar, criticar, parlar. És molt fàcil quan es tracta dels altres. Però, i quan ens passa a nosaltres? Què faríem si...

No dubtis més i anima't a llegir-la.


FaceBook de l'autora

Llibres


1. ¿Y tú qué harías si...?
2. ¿Y tú qué harías por...? (data prevista de publicació per al desembre de 2015)

¿Y tú qué harías si...? Lena Valenti (reseña en castellano)

Clica sobre la bandera per a llegir la versió en català 


Olivia tiene 28 años y es la directora de una empresa importante que vende caramelos. Hace cinco años que está casada con Zac, periodista guapísimo, que hace tres años dejó un buen trabajo para dedicarse a escribir una novela. La obsesión de Zac a la hora de escribir esta novela hace que no tenga tiempo para disfrutar de un matrimonio que comenzó con mucho amor.

Hoy por hoy, Liv está triste, enfadada y dolida, y se siente poco valorada, poco comprendida y muy presionada porque lleva el peso de la manutención en su casa. Y, lo más importante, se siente perdida e indecisa sobre una decisión que le duele tomar. Sus amigas y su compañero en el trabajo acusan a su marido de la infelicidad que le ven a diario en la cara; su madre le pide paciencia, y ella... ella sólo quiere volver a ser feliz.

De repente recibe un regalo y una proposición. Ella es consciente de que, dependiendo de la decisión que tome, su vida ya no volverá a ser la misma, pero es que las cosas no pueden continuar de esta manera. Ya ha decidido divorciarse de su marido, aunque esperará a que termine la novela para no dejarlo colgado y sin recursos económicos. Pero, a pesar de que ella se quiere divorciar y en su corazón ya no quiere seguir con su marido, ¿es ese motivo suficiente para empezar otra historia?


Este debate moral es de absoluta actualidad, pero Lena Valenti hace de esta situación una novela desesperantemente corta (poco más de 150 páginas), que es completamente previsible, aunque no por ello deja de sorprender en algunos puntos de la trama de la historia. Independientemente de este aspecto, sigo viendo talento en todo lo que escribe esta autora, porque aunque puedes intuir quién es el misterioso amante, qué papel llevará a cabo cada personaje y cómo acabará esta historia, su prosa te atrapa y no te deja, hasta el punto de que no te levantas de la silla, del sofá o de la hamaca o de donde sea que leas, hasta que lo acabas. Al ser una novela tan corta, no la interrumpes, lo que te da una visión de conjunto muy precisa, ya que tienes los diálogos, las situaciones y las emociones ante ti y no en la parte de la memoria donde se vayan las palabras de los libros que leemos mientras continuamos con nuestra vida.

Hay una única narradora, un único punto de vista de la historia, el de Liv, y a pesar de todo, conseguimos saber (eso sí, al final) qué piensa su marido. Y como es justamente al final, hemos tenido toda la novela para compadecernos del fracaso matrimonial de la protagonista, y, en un par de páginas (esto si no has adivinado antes por donde van los tiros), acabas pensando que la felicidad hay que trabajarla todos los días, que las historias donde las princesas son amadas por el simple hecho de existir y no dan nada a cambio sólo acaban bien en un cuento; la realidad, sin embargo, es que conseguir ser feliz es un reto diario. Y una historia de amor no tiene un final feliz garantizado en el momento en que se sella con un beso, con un anillo o con una promesa. Comienza justamente entonces.

Y rápidamente se inicia un debate moral sobre el matrimonio, la felicidad y la lealtad que te hará preguntarte qué harías tú en la misma situación.

Vemos, desde fuera, como los consejos bienintencionados de personas que aman a Liv la están conduciendo hacia una situación aún más angustiosa.

¿Cuándo fue más verdad que un matrimonio es cosa de dos?

¿Alguien pensó que el amor inicial en una relación era suficiente para toda la vida?

¿Tenemos un deber moral para con nosotros mismos para ser felices y buscar nuestra propia felicidad al precio que sea?

¿Vale la pena mantener una relación que ya no nos satisface?

¿Cuál es el factor que nos hace llegar al punto de dejar de luchar por un matrimonio que se está hundiendo?

Juzgar, criticar, hablar. Es muy fácil cuando se trata de los demás. Sin embargo, ¿y cuando nos pasa a nosotros? ¿Qué haríamos si...

No dudes más y anímate a leerla.Libros
1. ¿Y tú qué harías si...?
2. ¿Y tú qué harías por...? (fecha prevista de publicación para diciembre de 2015)