17.12.15

Desafíame (hasta los huesos). Lena Valenti (ressenya en català)


Pincha sobre la bandera para leer la versión en castellano

La Lara és una noia de Barcelona amb sang irlandesa, americana i catalana que està a punt d'anar-se'n a estudiar a Yale, i abans de tornar a tancar-se a estudiar, decideix comportar-se com la jove que és i se'n va de vacances a Lucca, una ciutat de la Toscana, amb els seus dos amics en Taka i la Thaïs. Allà participaran en un joc per a frikis on es requeriran coneixements sobre anime, una gran intel·ligència, dots d'observació i habilitats diverses, que els suposarà un bon pessic de diners si guanyen i un repte molt atractiu mentre hi estan ficats. La Lara coneixerà a en Kilian, que també participa en aquest joc (amb el seu grup Assassins Creed), i aviat es veuran atrets l'un per l'altre. Les regles del joc són... que no hi ha regles, i una sèrie d'esdeveniments inesperats provocaran situacions perilloses en què pors ocultes sortiran a la superfície.

La Lena Valenti va guanyar el Premi Jaén de Narrativa Juvenil 2015 amb aquesta novel·la que no és autoconclusiva, la qual cosa em porta a pensar que els jutges van premiar no només l'argument (que no sabem com acabarà) sinó una idea original, una història molt ben explicada i la capacitat increïble que té l'escriptora d'atrapar des del principi.

En aquesta novel·la trobem diferents nivells argumentals que convergeixen en la mateixa trama, encara que en un principi sembli que estem llegint informacions que no estan connectades entre elles. La que es distingeix a primera vista és la relació entre els personatges: hi ha trames amoroses (alguna camuflada) que ens cridaran l'atenció i, equivocadament, ens podem quedar només amb la idea que és una novel·leta juvenil on el noi dolent amb moltes hores de vol vol seduir la noia innocent.

El segon nivell és l'escenari friki on es desenvoluparà la novel·la. Aquest aspecte és merament decoratiu, perquè, encara que hi ha moltes referències al món anime i a altres àmbits igualment pensats especialment per a mitòmans, amb els pocs detalls que la Lena ens va proporcionant, en tenim prou per a fer-nos una composició de lloc, cosa que ens porta a pensar que no té un gran pes argumental. Tot i això, aquest escenari és necessari per a conèixer un aspecte bàsic dels nostres protagonistes, ja que aquesta serà la seva manera de cridar al món "sóc estrany però amb estil".

El tercer nivell, i potser el més important on la Lena desplega tot el seu art literari, són els secrets que amaguen tots i cadascun dels protagonistes. S'han conegut en diferents situacions i moments, i per tant, en principi, res no fa pensar que en el seu passat hi hagi un punt d'unió, però el que sí que és cert és que tots carreguen amb un gran pes en els seus records, i desvetllar gradualment els seus secrets ens anirà donant una idea de per on van els trets en aquesta història.

El primer capítol, críptic i desconcertant, ens donarà una pista essencial: hi ha un gran enigma i no sabem quin pot ser. Vols esbrinar-lo tu? Hi ha molts detalls que et poden apropar a la veritat.

Després d'haver llegit Desafíame no puc fer una altra cosa que reconèixer que la Lena Valenti pot amb qualsevol gènere literari que es proposi. I aquesta història young adult promet. Però té tants punts per a tractar, que no sé si n'hi haurà prou amb una trilogia, potser hem tingut el privilegi de llegir el primer lliurament d'una gran saga... Li ho preguntaré a l'escriptora i us explicaré.

En fi, aquesta novel·la, com totes les d'aquesta autora, t'atraparà de seguida i et submergiràs en un món anime on la fantasia lluita per escapar dels límits de la realitat i on tres joves, amb una intel·ligència absolutament extraordinària, es veuran involucrats en esdeveniments inesperats que els obligaran a demostrar de què són capaços.

Preparat? El joc comença i el temps corre...

Desafíame (hasta los huesos). Lena Valenti (reseña en castellano)

Clica sobre la bandera per a llegir la versió en català


Lara es una chica de Barcelona con sangre irlandesa, americana y catalana que está a punto de irse a estudiar a Yale, y antes de volver a encerrarse a estudiar, decide comportarse como la joven que es y se va de vacaciones a Lucca, una ciudad de la Toscana, con sus dos amigos Taka y Thaïs. Allí participarán en un juego para frikis donde se van a requerir conocimientos sobre anime, una gran inteligencia, dotes de observación y habilidades varias, que les supondrá un buen dinero si ganan y un reto muy atractivo mientras están en ello. Lara conocerá a Kilian, que también participa en este juego (con su grupo Assassins Creed), y pronto se verán atraídos el uno por el otro. Las reglas del juego son... que no hay reglas, y una serie de acontecimientos inesperados provocarán situaciones peligrosas en las que miedos ocultos saldrán a la superficie.

Lena Valenti ganó el Premio Jaén de Narrativa Juvenil 2015 con esta novela que no es autoconclusiva, lo que me lleva a pensar que los jueces premiaron no sólo el argumento (que no sabemos cómo va a acabar) sino una idea original, una historia muy bien contada y la capacidad increíble que tiene la escritora de atrapar desde el principio.

En esta novela encontramos distintos niveles argumentales que convergen en la misma trama, aunque en un principio parezca que estemos leyendo informaciones que no están conectadas entre ellas. La que se distingue a primera vista es la relación entre los personajes: hay tramas amorosas (alguna camuflada) que nos van a llamar la atención y, equivocadamente, nos podemos quedar solamente con la idea de que es una novelita juvenil donde el chico malo con muchas horas de vuelo quiere seducir a la chica inocente. 

El segundo nivel es el escenario friki en el que se va a desarrollar la novela. Este aspecto es meramente decorativo, porque, aunque hay muchas referencias al mundo anime y a otros ámbitos igualmente pensados especialmente para mitómanos, con los pocos detalles que Lena nos va proporcionando, tenemos suficiente para hacernos una composición de lugar, lo que nos lleva a pensar que no tiene un gran peso argumental. A pesar de ello, este escenario es necesario para conocer un aspecto básico de nuestros protagonistas, ya que esta va a ser su manera de gritarle al mundo "soy raro pero con estilo".

El tercer nivel, y quizás el más importante donde Lena despliega todo su arte literario, son los secretos que esconden todos y cada uno de los protagonistas. Se han conocido en diferentes situaciones y momentos, y por lo tanto, en principio, nada hace pensar que en su pasado haya un punto de unión, pero lo que sí que es cierto es que todos cargan con un gran peso en sus recuerdos, y desvelar paulatinamente sus secretos nos va a ir dando una idea de por dónde van los tiros en esta historia.

El primer capítulo, críptico y desconcertante, nos va a dar una pista esencial: hay un gran enigma y no sabemos cuál puede ser. ¿Quieres averiguarlo tú? Hay muchos detalles que te pueden acercar a la verdad.

Después de haber leído Desafíame no puedo más que reconocer que Lena Valenti puede con cualquier género literario que se proponga. Y esta historia young adult promete. Pero tiene tantos puntos por tratar, que no sé si habrá suficiente con una trilogía, quizás hemos tenido el privilegio de leer la primera entrega de una gran saga... Se lo preguntaré a la escritora y os lo contaré.

En fin, esta novela, como todas las de esta autora, te atrapará enseguida y te sumergirás en un mundo anime donde la fantasía lucha por escapar de los límites de la realidad y donde tres jóvenes, con una inteligencia absolutamente extraordinaria, se van a ver involucrados en acontecimientos inesperados que les obligarán a demostrar de qué son capaces.

¿Preparado? El juego empieza y el tiempo corre...