24.10.15

La Heredera. Saga La selección. Kiera Cass (ressenya en català)


 Pincha en la bandera para leer la versión en castellano 

En Maxon i l'America s'han casat, han tingut fills i ara els seus fills han de començar a pensar en el relleu de responsabilitats. Després de 20 anys de "viure feliços per sempre", la realitat colpeja de nou.

La seva filla Eadlyn és orgullosa, egoista, prepotent i creu que no necessita cap home per fer-se càrrec de la seva pròpia vida i dels interessos del seu país. Però els seus pares han decidit organitzar una altra selecció, tot i que aquesta vegada seran trenta-cinc homes els qui es presentaran al concurs. Eadlyn fa tot el possible perquè la selecció no es dugui a terme, però, quan veu que és impossible negar-s'hi, decideix sabotejar-la, tot i que... quan comenci a tractar amb els nois que s'han presentat i els vagi coneixent, començarà a conèixer-se a si mateixa i quedarà atrapada pels seus propis desitjos i els dels seus pares.

Quan Kiera Cass va anunciar un nou llibre de la saga, va causar una certa sorpresa, perquè... no havia acabat ja la història de la selecció? Era una manera d'allargar-la una mica artificialment? Bé, doncs ha estat una veritable meravella llegir La Heredera. I la intriga amb què et quedes al final et fa desitjar que surti aviat el següent llibre...

En aquest nou lliurament, l'escriptora ens planteja unes quantes preguntes molt interessants. Una d'elles és si la gent és capaç de trencar amb costums que estan molt interioritzades encara que ja no hi hagi una llei perquè es compleixin. A la primera trilogia el sistema polític de les castes va ser el tema principal, l'objectiu que es va marcar l'America per millorar la vida de les persones a les qui possiblement anava a governar. Un cop abolida la llei... la gent és capaç de marcar el seu propi camí? La llibertat exigeix ​​un esforç constant, i el més important és el fet de pensar per un mateix. Necessitem un govern que ens digui com hem de pensar, actuar, en què podem treballar? Bé, és una línia de pensament que propicia un debat.

Una altra pregunta que ens planteja és si algú que ha viscut entre cotons és capaç d'entendre, assumir i pensar com algú molt desfavorit. Per molt bona educació en valors que algú hagi tingut, és possible que una persona privilegiada, rica i amb recursos es pugui posar a la pell de qui pateix per sobreviure, per poder menjar cada dia, per seguir vivint tot i la frustració? Sentir-te estimat i acompanyat, fa que consideris normal aquest amor i no li donis cap importància?

Aquestes i altres qüestions aniran sorgint al llarg d'aquest nou llibre, amb la meravellosa prosa de Kiera Cass, que ens introduirà en el món de l'Eadlyn i ens farà veure la selecció des de l'altre costat, és a dir, des del costat de la persona que ha d'escollir, que té por d'escollir a algú que no l'estimi o que mai trobi de qui enamorar-se.

Aquí també trobarem intrigues que ens mantindran en suspens. I ràpidament ens posarem en situació.

Vas llegir els altres llibres de la saga La selecció i t'has quedat amb ganes de més? T'agradaria experimentar el fet de tenir a trenta-cinc homes disposats a conquerir-te? Vols seguir pas a pas la conversió d'una persona que es creu important per raó del seu naixement a ser important per ella mateixa? Enganxa't de nou a la saga La selecció de Kiera Cass.

Web de l'autora

Llibres de la saga:

a. La reina
b. El Príncipe
1. La Selección
c. La favorita
2. La Élite
d. El Guardián
3. La Elegida
4. La Heredera

La Heredera. Saga La selección. Kiera Cass (reseña en castellano)

Clica sobre la bandera per a llegir la versió en català Maxon y America se han casado, han tenido hijos y ahora sus hijos tienen que empezar a pensar en el relevo de responsabilidades. Después de 20 años de "vivieron felices para siempre", la realidad golpea de nuevo. 

Su hija Eadlyn es orgullosa, egoísta, prepotente y cree que no necesita a ningún hombre para hacerse cargo de su propia vida y de los intereses de su país. Pero sus padres han decidido organizar otra selección, aunque esta vez serán treinta y cinco hombres los que se presentarán al concurso. Eadlyn hace todo lo posible para que la selección no se lleve a cabo, pero, cuando ve que es imposible negarse, decide sabotearla, aunque... cuando empiece a tratar con los chicos que se han presentado y los vaya conociendo, empezará a conocerse a sí misma y quedará atrapada por sus propios deseos y los de sus padres. 

Cuando Kiera Cass anunció un nuevo libro de la saga, causó una cierta sorpresa, porque... ¿no había acabado ya la historia de la selección? ¿Era una forma de alargar algo artificialmente? Bueno, pues ha sido una verdadera maravilla leer La Heredera. Y la intriga con la que te quedas al final te hace desear que salga pronto el siguiente... 

En esta nueva entrega, la escritora nos plantea unas cuantas preguntas muy interesantes. Una de ellas es si la gente es capaz de romper con costumbres que están muy interiorizadas aunque ya no haya una ley para que se cumplan. En la primera trilogía el sistema político de las castas fue el tema principal, el objetivo que se marcó America para mejorar la vida de las personas a las que posiblemente iba a gobernar. Una vez abolida la ley... ¿la gente es capaz de marcarse su propio camino? La libertad exige un esfuerzo constante, y el más importante es el hecho de pensar por uno mismo. ¿Necesitamos a un gobierno que nos diga cómo hemos de pensar, actuar, en qué podemos trabajar? Bueno, es una línea de pensamiento que propicia un debate.

Otra pregunta que nos plantea es si alguien que ha vivido entre algodones es capaz de entender, asumir y pensar como alguien muy desfavorecido. Por muy buena educación en valores que alguien haya tenido, ¿es posible que una persona privilegiada, rica y con recursos se pueda poner en la piel de quien sufre para sobrevivir, para poder comer cada día, para seguir viviendo a pesar de la frustración? Sentirte querido y arropado, ¿hace que consideres normal ese amor y no le des ninguna importancia?

Estas y otras cuestiones irán surgiendo a lo largo de este nuevo libro, con la maravillosa prosa de Kiera Cass, que nos introducirá en el mundo de Eadlyn y nos hará ver la selección desde el otro lado, es decir, desde el lado de la persona que debe escoger, que tiene miedo de escoger a alguien que no la ame o de que nunca encuentre de quién enamorarse.

Aquí también encontraremos intrigas que nos mantendrán en vilo. Y rápidamente nos pondremos en situación. 

¿Leíste los otros libros de la saga La selección y te has quedado con ganas de más? ¿Te gustaría experimentar el hecho de tener a treinta y cinco hombres dispuestos a conquistarte? ¿Quieres seguir paso a paso la conversión de una persona que se cree importante por razón de su nacimiento a ser importante por ella misma? Engánchate de nuevo a la saga La selección de Kiera Cass.


Web de la autora

Libros de la saga:

a. La reina
b. El Príncipe
1. La Selección
c. La favorita
2. La Élite
d. El Guardián
3. La Elegida
4. La Heredera