24.9.15

El primer dia. Marc Lévy (ressenya en català)

Títol: El primer dia
Autor: Marc Levy
Editorial: Columna
Col·lecció: Clàssica
Pàgines: 456
ISBN: 978-84-664-1271-1

Pincha en la bandera para leer la versión en castellano 

En Marc Lévy és un autor molt conegut a França, i també al nostre país, ja que podem trobar totes les seves novel·les traduïdes al català i al castellà. Tampoc no costa gaire trobar les edicions originals en francès en llibreries especialitzades. Certament té lectors molt fidels, ja que sovint, qui llegeix una novel·la seva i li agrada, com és el meu cas, repeteix i en llegeix d'altres. El llenguatge utilitzat és planer, proper i farcit de diàlegs que fan que la seva lectura esdevingui àgil i dinàmica.

El text gira, al començament, al voltant dels dos personatges principals: l'Adrián que és astrofísic, i la Keira, que és arqueòloga. La novel·la alterna la trama de l'un i de l'altre, pels diferents espais i motivacions que els mouen fins a confluir en la mateixa història d'aventures, amor i intrigues.

L'Adrian es trobava a Atacama, una base espacial situada a la part més alta de Xile, investigant i tractant de descobrir la que podria haver estat la primera estrella. Però un petit accident que li repercuteix en la salut l'obliga a tornar a Londres, on seguirà fent les seves classes a la universitat. Allà, el seu cap li proposa la possibilitat de presentar-se a un concurs, defensant la seva teoria, que els hi reportaria importants ingressos per a projectes d'investigació. La Keira era a la vall del Baix Omo, a l'Àfrica, tractant de trobar el que podria ser el primer home, l'origen de la humanitat. Allà coneix un nen que ha perdut la seva família, i a qui no deixarà de costat mentre està allà. Aquest nen, a qui anomena Harry, li regala un curiós penjoll amb una pedra volcànica que ell havia trobat, i del que la Keira no se'n separarà.

Però una forta tempesta de sorra, deixarà fet miques el seu jaciment, i acabats els pressupostos, es veurà obligada a tornar a París, a l'espera de nous projectes que li permetin de continuar amb el seu treball. Allà coneix un vell etnòleg del museu on treballa la seva germana, l'Ivory, que s'interessa pel seu penjoll i li proposa d'investigar-lo.

Ambdós es trobaran, paral·lelament, preparant les seves tesis per a presentar-se al mateix concurs, i això permetrà un retrobament entre ells, que despertarà l'espurna dels sentiments del passat. Però una secreta organització es posa a la recerca del penjoll, i això els conduirà a un viatge ple d'ensurts i de descobriments.

La novel·la és difícil de catalogar, perquè sota el meu parer barreja diferents gèneres com l'amor i les aventures.

Cal dir, però, que com a història d'amor, és un pèl fluixa, ja que es parla de sentiments, però sembla que aquests no acaben d'arrencar. El subtítol "La aventura de amar como jamás te la han contado", genera grans expectatives en aquest vessant de la trama, que no s'acompleixen al llarg de la història.

Pel que fa a la trama d'aventures, cal dir que alguns passatges m'han recordat, salvant les distàncies, pel·lícules com "Tras el corazón verde" o "En busca del arca perdida". En aquest cas, els personatges es mouen per diferents llocs del món: Àfrica, Xile, París, Londres, i fins i tot, la Xina. Els tocarà de viure intrigues polítiques, persecucions, i fins i tot algun assassinat.

Podríem dir, per acabar, que estem davant d'una novel·la que comença amb grans expectatives, però que, a mesura que avança la història, va perdent intensitat. Si més no, aconsegueix esdevenir una lectura entretinguda per passar una bona estoma sense massa pretensions. Ara, cal tenir en compte que l'autor deixa alguns serrells penjant, que deixen el final obert. Aquells fils seran el punt de partida de la segona part, que es titula: "La première nuit".El primer día. Marc Lévy (reseña en castellano)

Título: El primer día
Autor: Marc Levy
Editorial: Planeta
Clica sobre la bandera per a llegir la versió en català 

Marc Lévy es un autor muy conocido en Francia, y también en nuestro país, ya que podemos encontrar todas sus novelas traducidas al catalán y al castellano. Tampoco cuesta mucho encontrar las ediciones originales en francés en librerías especializadas. Ciertamente tiene lectores muy fieles, ya que, a menudo, quien lee una novela suya y le gusta, como es mi caso, repite y lee otras. El lenguaje utilizado es sencillo, cercano, y lleno de diálogos que hacen que su lectura sea ágil y dinámica.

El texto gira, al principio, alrededor de los dos personajes principales: Adrián que es astrofísico, y Keira, que es arqueóloga. La novela alterna la trama de uno y otro, por los diferentes espacios y motivaciones que les mueven hasta confluir en la misma historia de aventuras, amor e intrigas.

Adrián se encontraba en Atacama, una base espacial situada en la parte más alta de Chile, investigando y tratando de descubrir la que podría haber sido la primera estrella. Pero un pequeño accidente que le repercute en la salud le obliga a volver a Londres, donde seguirá haciendo sus clases en la universidad. Allí, su jefe le propone la posibilidad de presentarse a un concurso, defendiendo su teoría, que les reportaría importantes ingresos para proyectos de investigación. Keira estaba en el valle del Bajo Omo, en África, tratando de encontrar lo que podría ser el primer hombre, el origen de la humanidad. Allí conoce a un niño que ha perdido a su familia, y al que no dejará de lado mientras está allí. Este niño, a quien llama Harry, le regala un curioso colgante con una piedra volcánica que él había encontrado, y de la que Keira no se separará.

Pero una fuerte tormenta de arena, dejará hecho añicos su yacimiento, y acabados los presupuestos, se verá obligada a volver a París, a la espera de nuevos proyectos que le permitan continuar con su trabajo. Allí conoce a Ivory, un viejo etnólogo del museo donde trabaja su hermana, que se interesa por su colgante y le propone investigarlo.

Ambos se encontrarán, paralelamente, preparando sus tesis para presentarse al mismo concurso, lo que permitirá un reencuentro entre ellos, que despertará la chispa de los sentimientos del pasado. Pero una secreta organización se pone en busca del colgante, lo que les conducirá a un viaje lleno de sobresaltos y de descubrimientos.

La novela es difícil de catalogar, porque bajo mi parecer mezcla diferentes géneros como el amor y las aventuras.

Hay que decir, sin embargo, que como historia de amor, es algo floja, ya que se habla de sentimientos, pero parece que estos no acaban de arrancar. El subtítulo "La aventura de amar como jamás te la han contado", genera grandes expectativas en esta vertiente de la trama, que no se cumplen a lo largo de la historia.

En cuanto a la trama de aventuras, hay que decir que algunos pasajes me han recordado, salvando las distancias, películas como "Tras el corazón verde" o "En busca del arca perdida". En este caso, los personajes se mueven por diferentes lugares del mundo: África, Chile, París, Londres, e incluso, China. Les tocará vivir intrigas políticas, persecuciones, e incluso algún asesinato.

Podríamos decir para terminar, que estamos ante una novela que comienza con grandes expectativas, pero que, a medida que avanza la historia, va perdiendo intensidad. Por lo menos, logra convertirse en una lectura entretenida para pasar buenos ratos sin demasiadas pretensiones. De todas formas, hay que tener en cuenta que el autor deja algunos flecos colgando, que dejan el final abierto. Estos hilos serán el punto de partida de la segunda parte, titulada: "La première nuit".