17.9.15

Saga Crossfire. Sylvia Day (ressenya en català)


 Pincha en la bandera para leer la versión en castellano 

Eva Tramell ha acabat una carrera a la Universitat de San Diego on vivia amb el seu pare i troba una feina d'ajudant en una empresa de publicitat a Manhattan. El seu amic Cary Taylor és model i l'acompanya allà on va. Tots dos han viscut una infantesa dura i traumàtica que els ha unit i els ha fet amics inseparables.

L'Eva fa una visita a l'edifici on treballarà i casualment es troba Gideon Cross, un home "obscur i perillós" i terriblement atractiu que farà saltar tant les seves alarmes interiors de precaució com la seva imaginació més calenta. Però, malgrat que el sexe apareixerà ràpidament, aconseguir fer funcionar una relació entre l'Eva i el Gideon serà molt difícil, perquè necessitaran ser sincers i extremadament valents. 

La saga Crossfire està tenint un fascinant èxit internacional, i quan un gènere es posa de moda, és fàcil que es caigui en l'error de creure que el públic és capaç de llegir qualsevol cosa que respongui a un patró. Des d'aquí, ja dic que no. Hi ha moltes novel·les eròtiques que plantegen un escenari en el qual un membre de la parella ha patit abusos quan era petit, o ha tingut carències afectives, o els desenganys amorosos l'han convertit en un cínic; i el fet de conèixer una persona que vegi dins seu el que els altres no han vist fa que aconsegueixi ser una persona que gràcies a l'amor i al sexe increïblement bo torni a ser feliç. 

A Crossfire trobem aquests elements, és cert, però també hi ha molt més. En aquesta saga els abusos sexuals es converteixen en la base de tota la trama, i es fa tota una teràpia psicològica i afectiva sobre el tema. Hi ha un moment que l'Eva pregunta si és possible que dues persones que han patit abusos siguin capaços de dur una vida plena i feliç. Quan el terapeuta afirma rotundament que sí, és quan ens adonem que l'escriptora està enviant un missatge d'esperança a totes aquelles persones que continuen lluitant indefinidament per no deixar que el passat arruïni el seu present, el seu futur, la seva felicitat, el seu dret a decidir amb independència i no com a reacció als abusos que va patir. 

En una relació afectiva sempre es corre el risc que hi hagi un que anul·li l'altre, i en la relació de codependència tan extrema entre el Gideon i l'Eva el perill encara és més gran. Com es gestionen totes les inseguretats que comporta això? Sylvia Day descriu aquestes emocions d'una manera tan real, que les sents com a pròpies. Gelosia, inseguretat, fugida per covardia, confiança... En definitiva, passió. Però, i quan estimes desesperadament i la direcció d'aquest amor et porta a un lloc desconegut i perillós? I si necessites sentir-te agafat a un pal que et dóna seguretat i no ets capaç de llençar-te al desconegut? Si heu sentit alguna vegada passió, ja sigui gelosia, enveja, dolor, luxúria o amor, reconeixereu que l'escriptora té un talent fantàstic, perquè recordareu els moments en què vau sentir aquestes emocions i connectareu amb els protagonistes. Els entendreu a un nivell visceral perquè sabreu, més enllà del que llegiu, el que realment tenen al cor.

L'escriptora ens planteja dubtes morals molt interessants, que no us vull explicar aquí per no fer-vos spoilers, però que ens diran que no hi ha una sola solució correcta, que cada parella té el seu ritme, les seves necessitats, les seves respostes. Preguntes sobre la fidelitat, els diners, els secrets, la lleialtat, sobre persones que se senten tan dolgudes que no poden suportar que els facin més mal i llavors ells mateixos boicotegen la seva pròpia felicitat. 

Els llibres són altament sensuals, amb un contingut eròtic desmesurat. Cada poquíssimes pàgines hi ha una trobada sexual descrita amb molt detall i amb un vocabulari tan ric que aconsegueix no repetir-se gaire ni fer-se pesat. Tenint en compte que el més atrevit que descriu és una trobada en un gronxador (aquí no llegireu res gaire escandalós però sí que veureu que el sexe és molt explícit), sorprèn totes les variacions que et va plantejant, les petites novetats que va incorporant, que fan que cada relació sexual sigui diferent i que respongui a un motiu diferent. 

El que trobo que és innecessàriament exagerat són alguns elements purament sexuals de les trobades, i no li veig cap sentit. Sí que és cert que estan fent una teràpia a través del sexe, però hi ha unes certes limitacions físiques que aquí s'han obviat com a llicència literària extrema. Repeteixo, a parer meu, absolutament innecessari. No calia.

Sorprèn que la història es torni tan interessant que acabis considerant que les escenes de sexe haurien de disminuir perquè vols saber més sobre la trama. Una novel·la eròtica que transcendeix més enllà del sexe explícit que descriu. Hi ha, fins i tot, una trama policial. No us dic res més.

Sylvia Day va concebre aquesta saga com una trilogia, però penso que els personatges van prendre vida pròpia i van voler explicar la seva pròpia història, amb la qual cosa faltaven moltes més pàgines per a concloure tot el que havia començat. Recordo que mentre el llegia, anava mirant les pàgines que em quedaven i pensava que era impossible que pogués finalitzar-ho tot, que encara quedaven molts fils per rematar, i al final del tercer llibre vaig trobar un: "Sí, estimat lector. Tens raó. És impossible que aquest sigui el final. El viatge de Gideon i Eva encara no ha acabat. Estic desitjant veure on ens porta després. Amb els meus millors desitjos, Sylvia." I, per tant, el que en un principi era una trilogia, serà una pentalogia. El quart ja ha sortit i estem pendents de la publicació del cinquè, que no sabem quan serà.

Si no has llegit mai una novel·la eròtica, però tens curiositat per llegir-ne una; si has llegit novel·les eròtiques, però no t'acaben de convèncer; si has llegit aquest gènere i t'encanta; si... en qualsevol cas, no et pots perdre la saga Crossfire. Val la pena.


Llibres de la saga:
1. No te escondo nada
2. Reflejada en ti
3. Atada a ti
4. Cautivada por ti 

Saga Crossfire. Sylvia Day (reseña en castellano)

Clica sobre la bandera per a llegir la versió en català 

Eva Tramell ha acabado una carrera en la Universidad de San Diego donde vivía con su padre y encuentra un trabajo de ayudante en una empresa de publicidad en Manhattan. Su amigo Cary Taylor es modelo y le acompaña allá donde va. Ambos han vivido una infancia dura y traumática que les ha unido y les ha hecho amigos inseparables.

Eva hace una visita al edificio donde trabajará y casualmente se encuentra a Gideon Cross, un hombre "oscuro y peligroso" y terriblemente atractivo que hará saltar tanto sus alarmas interiores de precaución como su imaginación más caliente. Pero, a pesar de que el sexo aparecerá rápidamente, conseguir hacer funcionar una relación entre Eva y Gideon será muy difícil, porque necesitarán ser sinceros y extremadamente valientes.

La saga Crossfire está teniendo un fascinante éxito internacional, y cuando un género se pone de moda, es fácil que se caiga en el error de creer que el público es capaz de leer cualquier cosa que responda a un patrón. Desde aquí, ya digo que no. Hay muchas novelas eróticas que plantean un escenario en el que un miembro de la pareja ha sufrido abusos cuando era pequeño, o ha tenido carencias afectivas, o los desengaños amorosos le han convertido en un cínico; y el hecho de conocer a una persona que vea en su interior lo que otros no han visto hace que logre ser una persona que gracias al amor y al sexo increíblemente bueno vuelva a ser feliz.

En Crossfire encontramos estos elementos, es cierto, pero también hay mucho más. En esta saga los abusos sexuales se convierten en la base de toda la trama, y ​​se hace toda una terapia psicológica y afectiva sobre el tema. Hay un momento en que Eva pregunta si es posible que dos personas que han sufrido abusos sean capaces de llevar una vida plena y feliz. Cuando el terapeuta afirma rotundamente que sí, es cuando nos damos cuenta de que la escritora está enviando un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que continúan luchando indefinidamente para no dejar que el pasado arruine su presente, su futuro, su felicidad, su derecho a decidir con independencia y no como reacción a los abusos que sufrió.

En una relación afectiva siempre se corre el riesgo de que haya uno que anule al otro, y en la relación de codependencia tan extrema entre el Gideon y Eva el peligro es aún mayor. ¿Cómo se gestionan todas las inseguridades que conlleva esto? Sylvia Day describe estas emociones de una manera tan real, que las sientes como propias. Celos, inseguridad, fuga por cobardía, confianza... En definitiva, pasión. Sin embargo, ¿y cuando amas desesperadamente y la dirección de este amor te lleva a un lugar desconocido y peligroso? ¿Y si necesitas sentirte cogido a un amarre que te dé seguridad y no eres capaz de lanzarte a lo desconocido? Si habéis sentido alguna vez pasión, ya sean celos, envidia, dolor, lujuria o amor, reconoceréis que la escritora tiene un talento fantástico, porque recordaréis los momentos en que sentisteis estas emociones y conectaréis con los protagonistas. Los entenderéis a un nivel visceral porque sabréis, más allá de lo que leáis, lo que realmente tienen el corazón.

La escritora nos plantea dudas morales muy interesantes, que no os quiero contar aquí para no haceros spoilers, pero que nos dirán que no hay una sola solución correcta, que cada pareja tiene su ritmo, sus necesidades, sus respuestas. Preguntas sobre la fidelidad, el dinero, los secretos, la lealtad, sobre personas que se sienten tan dolidas que no pueden soportar que les hagan más daño y entonces ellos mismos boicotean su propia felicidad.

Los libros son altamente sensuales, con un contenido erótico desmesurado. Cada poquísimas páginas hay un encuentro sexual descrito con mucho detalle y con un vocabulario tan rico que consigue no repetirse mucho ni hacerse pesado. Teniendo en cuenta que lo más atrevido que describe es un encuentro en un columpio (aquí no leeréis nada muy escandaloso pero sí que veréis que el sexo es muy explícito), sorprende todas las variaciones que te va planteando, las pequeñas novedades que va incorporando, lo que hace que cada relación sexual sea diferente y que responda a un motivo diferente.

Lo que considero que es innecesariamente exagerado son algunos elementos puramente sexuales de los encuentros, y no le veo ningún sentido. Sí que es cierto que están haciendo una terapia a través del sexo, pero hay ciertas limitaciones físicas que aquí se han obviado como licencia literaria extrema. Repito, en mi opinión, absolutamente innecesario. 

Sorprende que la historia se vuelva tan interesante que acabes considerando que las escenas de sexo deberían disminuir porque quieres saber más sobre la trama. Una novela erótica que trasciende más allá del sexo explícito que describe. Hay, incluso, una trama policial. No os digo nada más.

Sylvia Day concibió esta saga como una trilogía, pero pienso que los personajes tomaron vida propia y quisieron contar su propia historia, con lo que faltaban muchas más páginas para concluir todo lo que había comenzado. Recuerdo que mientras lo leía, iba mirando las páginas que me quedaban y pensaba que era imposible que pudiera finalizar todos los frentes que había abierto, que todavía quedaban muchos hilos para rematar, y al final del tercer libro encontré un: "Sí, querido lector. Tienes razón. Es imposible que éste sea el final. El viaje de Gideon y Eva aún no ha terminado. Estoy deseando ver adónde nos lleva después. Con mis mejores deseos, Sylvia." Y, por lo tanto, lo que en un principio era una trilogía, será una pentalogía. El cuarto ya ha salido y estamos pendientes de la publicación del quinto, que no sabemos cuándo será.

Si no has leído nunca una novela erótica, pero tienes curiosidad por leer una; si has leído novelas eróticas, pero no te acaban de convencer; si has leído este género y te encanta; si... en cualquier caso, no te puedes perder la saga Crossfire. Vale la pena.


Libros de la saga:
1. No te escondo nada
2. Reflejada en ti
3. Atada a ti
4. Cautivada por ti 

Novetats editorials agost 2015

Agost 2015


 Megan Maxwell, Un café con sal

Patricia Geller, No juegues conmigo

Claire Phillips, Ángel con ojos de miel

Pauley S. Martin, El amante de Mrs. Wetherby
Novetats editorials juliol 2015

Maeve Vinchy, A través de la ventana

Ruth M Lerga, Atados por error

 Mary Nickson, Así empezó todo

Chistina Lauren, Beautiful secret. Un secreto explosivo

Florencia Bonelli, Caballo de fuego. Congo

Marta Francis, Cambio de destino

Sherrilyn Kenyon i Dianna Love, Coalición de sangre

Kerrelin Sparks, Cómo casarse con un vampiro millonario

Lorraine Cocó, Con la suerte en los tacones

 Mercedes Gallego, Con patente de corso

Fabiana Peralta, Dime que me quieres


Lena Valenti, El diván de Becca

Lena Valenti, El desafío de BeccaLena Valenti, La decisión de BeccaMilly Jonhson, El café de los corazones solitariosKiera Cass, Selección. Historias El Príncipe y el Guardián

Maya Banks, En tus brazos

E. L. James, Grey

Sherrilyn Kenyon, Hijo de nadie

Arlette Geneve, Jaque a la reina

Claudia Gray, Mil lugares donde encontrarte

Anna Campbell, Siete noches juntos

Victoria Dahl, Sígueme

Christina Courtenay, El suave susurro de los sueños