30.9.15

El monstruo de colores. Anna Llenas (reseña en castellano) Clica sobre la bandera per a llegir la versió en català 


Había oído hablar de un libro para los más pequeños de la casa, llamado "El monstruo de colores", pero no lo había hojeado nunca, ni sabía a ciencia cierta de qué trataba. Pero un día, curioseando en una librería con mi hija pequeña, lo encontró y de repente, se quedó enamorada. Como no me puedo resistir a comprar un libro cuando mis hijos me lo piden, salimos de la librería acompañadas por "El monstruo de colores" de Anna Llenas.

El protagonista del cuento es un monstruo muy diferente a cualquier otro, ya que no da nada de miedo, al contrario, evoca ternura desde la primera página, y además, destaca por su color verde tan bonito. El monstruo está hecho un amasijo de emociones: no sabe qué le pasa, y tiene que averiguar el porqué. Una niña le ayudará a diferenciar sus emociones y separar las unas de las otras. A partir de los colores, los pequeños pueden reflexionar sobre las emociones que experimentan, asociándolas a un color. El libro distingue cinco emociones básicas: enfadado (rojo), contento (amarillo), triste (lila), tranquilo (verde claro) y miedo (negro).

Las ilustraciones de Anna Llenas son preciosas: sencillas, similares a los dibujos de los niños, pero cargadas de expresividad. Son dibujos hechos con líneas negras sobre un fondo blanco, casi minimalista, donde destaca la parte pintada de verde del monstruo, y los detalles de color de la emoción que ocupa cada página. Algunos motivos presentan una estética de collage que le confiere un punto más de originalidad.

Este libro es un recurso muy valioso para profundizar con nuestros hijos en un tema complejo como son las emociones, de manera cercana y sencilla. Para los maestros, sobre todo de educación infantil, puede ser un recurso a tener muy en cuenta para trabajar este tema en el aula, ya que abre un amplio abanico de actividades que hacer: desde el simple acto de disfrutar de la lectura y observación del cuento, con la reflexión y comentarios posteriores, hasta crear dibujos de sus emociones (¿Cómo me siento? ¿De qué color lo pintaré?), o clasificando hilos o materiales de colores en botecitos con el nombre de cada emoción... por poner unos ejemplos.

Tengo que reconocer que la he mostrado también a mis alumnos de ciclo superior de primaria, que lo acogieron con agradecidas sonrisas, y, llevados por la emoción, enseguida le quisieron encontrar semejanza con la película de Disney Pixar "Inside out". Tuve que puntualizar y recalcar que el libro se publicó en 2012, dos años antes de que se estrenara la película.

La autora se presenta a sí misma como ilustradora, diseñadora gráfica y arteterapeuta. De ella hay que destacar otros libros como son: "Te quiero (casi siempre)", "Diario de las emociones", "Si yo fuera un gato" o "El sol llega tarde". Dispone de página web, blog y facebook, por si deseáis conocer mejor sus productos.

</ div>

El libro se puede encontrar en catalán, castellano y euskera, y se puede complementar con el peluche del monstruo, un cuaderno en blanco y negro para pintar, e incluso una edición pop-up (desplegable), que es una preciosidad para regalar a pequeños de hasta seis años. Se trata pues, bajo mi opinión, de un libro muy recomendable para los pequeños, y para algunos "grandes" que, como yo, me declaro muy fan de "El monstruo de colores".


El monstre de colors. Anna Llenas. (ressenya en català)


 Pincha en la bandera para leer la versión en castellano 

Havia sentit parlar d'un llibre per als més petits de la casa, anomenat "El monstre de colors", però no l'havia fullejat mai, ni sabia del cert de què tractava. Però un dia, tafanejant en una llibreria amb la meva filla petita, el va trobar i tot d'una, se'n va quedar enamorada. Com que no em puc resistir a comprar un llibre quan els meus fills me'l demanen, vam sortir de la llibreria acompanyades d'"El monstre de colors" d'Anna Llenas.

El protagonista del conte és un monstre ben diferent a qualsevol altre, ja que no fa gens de por, al contrari, evoca tendresa des del primer full, i a més, destaca pel seu color verd tan bonic. El monstre està fet un garbuix d'emocions: no sap què li passa, i ha d'esbrinar el perquè. Una nena l'ajudarà a diferenciar les seves emocions i separar les unes de les altres. A partir dels colors, els petits poden reflexionar sobre les emocions que experimenten, associant-les a un color. El llibre distingeix cinc emocions bàsiques: enfadat (vermell), content (groc), trist (lila), tranquil (verd clar) i por (negre).

Les il·lustracions de l'Anna Llenas són precioses: senzilles, semblants als dibuixos dels infants, però carregades d'expressivitat. Són dibuixos fets amb línies negres sobre un fons blanc, minimalista gairebé, on destaca la part pintada de verd del monstre, i els detalls de color de l'emoció que ocupa cada pàgina. Alguns detalls presenten una estètica de collage que li confereix un punt més d'originalitat.

Aquest llibre és un recurs molt valuós per aprofondir amb els nostres fills en un tema complex com són les emocions, de manera propera i planera. Pels mestres, sobretot de l'educació infantil, pot ser un recurs a tenir molt en compte per treballar aquest tema a l'aula, ja que obre un ampli ventall d'activitats a fer: des del simple acte de gaudir de la lectura i observació del conte, amb la reflexió i comentaris posteriors, fins a crear dibuixos de les seves emocions (Com em sento? De quin color ho pintaré?), o classificant fils o materials de colors en potets amb el nom de cada emoció… per posar uns exemples.

He de reconèixer que l'he mostrat també als meus alumnes de cicle superior de primària, que el van acollir amb agraïts somriures, i, portats per l'emoció, de seguida li van voler trobar semblances amb la pel·lícula de Disney Pixar "Inside out". Vaig haver de puntualitzar i recalcar que el llibre es va publicar el 2012, dos anys abans que s'estrenés la pel·lícula.

L'autora es presenta a si mateixa com a il·lustradora, dissenyadora gràfica i artterapeuta. D'ella cal destacar altres llibres com són: "T'estimo (quasi sempre)", "Diario de las emociones", "Si yo fuera un gato" o "El sol fa tard". Disposa de pàgina web, blog i facebook, per si voleu conèixer millor els seus productes.


El llibre es pot trobar en català, castellà i euskera, i es pot complementar amb el pelutx del monstre, un quadern en blanc i negre per a pintar, i fins i tot una edició pop-up (desplegable), que és maquíssima per regalar a infants de fins a sis anys. Es tracta doncs, i sota el meu parer, d'un llibre molt recomanable per als petits, i per a alguns "grans" que com jo, em declaro molt fan d'"El monstre de colors".

Regálame París. Olivia Ardey (ressenya en català)

 Pincha en la bandera para leer la versión en castellano 


La Yolanda arriba a París amb l'Alejo per a passar un cap de setmana romàntic. El problema és que la Yolanda ja no recorda per què va començar a sortir amb ell i vol trencar la relació, però un cop tornin a Espanya, no ara, perquè vol aprofitar el fet que és a París per a resoldre unes qüestions personals ara que no té feina; així, doncs, el regal de l'Alejo (pagar-li el viatge) li va perfecte. Però... ell té altres plans que donaran a la Yolanda l'oportunitat de viure experiències inesperades.

Regálame París va ser la primera novel·la que vaig llegir d'Olivia Ardey i em va encantar. De seguida et fiques dins la història i t'atrapa fortament, però el millor de tot és l'humor i les escenes absolutament hilarants que t'hi trobes. Fa pocs dies vaig tornar a rellegir les pàgines més divertides i l'efecte no es passa, segueixo rient sense parar tot i conèixer de què va tot... 

L'escriptora té una manera molt fàcil i fluïda d'explicar la història, tant que et fa pensar que deu ser fàcil això d'escriure, d'imaginar una novel·la i de trobar les paraules justes, i més aviat crec que és fruit del talent que ens mostra llibre rere llibre.


Potser el tret més especial que ens trobem en aquesta novel·la és el tractament de la comunitat sorda. Olivia Ardey ens mostra aquest món tan desconegut. A tots ens sona alguna cosa: llenguatge de signes, aïllament social... però l'escriptora ens el fa proper amb el talent que la caracteritza, ens l'humanitza en fer-ho tan pròxim i el despulla de compassió. No és el tema central però sí un de molt important.

La Yolanda pateix una situació de crisi. Una situació inesperada fa que es plantegi de cop i volta què fer, de moment, amb la seva vida. I la meravellosa ploma de l'escriptora fa que decideixi convertir el seu problema en una oportunitat. 

Aquesta novel·la està carregada d'emocions perquè hi ha moltes trames dins la trama principal i això ens donarà tot un ventall de sentiments que ens faran delectar el temps que la Yolanda passi a París. La relació de la Yolanda amb el Patrick comença a poc a poc, sense pressa però sense pausa i, per tant, tindrem tota la novel·la per anar gaudint dels passos que fan per passar de l'enamorament a l'amor.

El fet que la Yolanda ajudi en Patrick a fer un curtmetratge sobre París fa que el lector passegi pels carrers de París com si estigués allà, desitjant agafar un avió i volar a la ciutat per gaudir-la en persona.

Els personatges secundaris són divertits i entranyables i creen un univers de felicitat per a la Yolanda, que viurà els dies més feliços de la seva vida.

Però al final caldrà prendre una decisió. I què decidirà la Yolanda? Si vols viure una novel·la romàntica a la Ciutat de la Llum no dubtis que Olivia Ardey sempre és una aposta segura.

Blog de l'autora

Booktrailer

L'Olivia Ardey ens agraeix aquesta ressenya. Clica aquí per veure-ho.

Regálame París. Olivia Ardey (reseña en castellano)

Clica sobre la bandera per a llegir la versió en català 

Yolanda llega a París con Alejo para pasar un fin de semana romántico. El problema es que Yolanda ya no recuerda por qué empezó a salir con él y quiere romper la relación, pero lo hará cuando vuelvan a España, no antes, porque quiere aprovechar el hecho de que está en París para resolver unas cuestiones personales ya que ahora no tiene trabajo; así, pues, el regalo de Alejo (pagarle el viaje) le va perfecto. Pero... él tiene otros planes que darán a Yolanda la oportunidad de vivir experiencias inesperadas.

Regálame París fue la primera novela que leí de Olivia Ardey y me encantó. Enseguida te metes dentro de la historia y te atrapa fuertemente, pero lo mejor de todo es el humor y las escenas absolutamente hilarantes que te encuentras. Hace pocos días volví a releer las páginas más divertidas y el efecto no se pasa, sigo riendo sin parar a pesar de saber de qué va todo...

La escritora tiene una manera muy fácil y fluida de contar la historia, tanto que te hace pensar que debe ser fácil esto de escribir, de imaginar una novela y de encontrar las palabras justas, y más bien creo que es fruto del talento que nos muestra libro tras libro.

Yolanda sufre una situación de crisis. Una situación inesperada hace que se plantee de repente qué hacer, de momento, con su vida. Y la maravillosa pluma de la escritora hace que decida convertir su problema en una oportunidad.

Esta novela está cargada de emociones porque hay muchas tramas dentro de la trama principal y este hecho nos dará todo un abanico de sentimientos que nos harán disfrutar del tiempo que Yolanda pase en París. La relación de Yolanda con Patrick comienza despacio, sin prisa pero sin pausa, y, por lo tanto, tendremos toda la novela para ir disfrutando de los pasos que hacen para pasar del enamoramiento al amor.

El hecho de que Yolanda ayude a Patrick a hacer un cortometraje sobre París hace que el lector pasee por las calles de París como si estuviera allí, deseando coger un avión y volar a la ciudad para disfrutarla en persona.

Los personajes secundarios son divertidos y entrañables y crean un universo de felicidad para Yolanda, que vivirá los días más felices de su vida. 

Pero al final habrá que tomar una decisión. Y ¿qué decidirá Yolanda? Si quieres vivir una novela romántica en la Ciudad de la Luz no dudes que Olivia Ardey siempre es una apuesta segura.

Blog de la autora

Booktrailer

Olivia Ardey nos agradece esta reseña. Pincha aquí para verlo.

Decirte adiós con un te quiero. Silvia C. Carpallo (ressenya en català)

  Pincha en la bandera para leer la versión en castellano 

L'Aitana viu al poble amb la seva mare, que ha patit una malaltia i ha necessitat que la seva filla deixés Madrid i l'ajudés. Allà duu una existència insípida, avorrida i sense un futur interessant. De cop i volta un fet dramàtic i inesperat farà que hagi de tornar a Madrid i torni a compartir pis amb les seves amigues de la facultat. Però ara totes tres han canviat, cadascuna ha fet la seva vida lluny de les altres i, quan tornen a viure juntes, res anirà com havien pensat.


Silvia C. Carpallo construeix una novel·la que flueix amb serenitat i sense estridències en un moment de la vida de les protagonistes, concretament durant sis mesos. I dibuixa un triangle on cada una d'elles forma part d'un tot. El tot és, evidentment, l'amistat que les uneix, però, de la mateixa manera que passa en la vida real, cadascuna d'elles és un univers en ella mateixa que té pors, anhels, esperances, talents, secrets i amor per donar i per rebre.

Les primeres paraules de la novel·la t'atrapen per la seva sensibilitat i bellesa. L'escriptora té la capacitat de mirar el món a través d'uns ulls que tradueixen el que veuen en poesia. Tot i que, val a dir, que el llenguatge és actual i gens recarregat. Simplement és un plaer llegir-ho. És capaç amb quatre paraules de transportar-te a un escenari on tu coneixes, i reconeixes moltes vegades, què hi ha davant la protagonista, què veu, què pensa, què sent. Les situacions més quotidianes inviten a una reflexió profunda que no és ni banal, ni pastel, ni feixuga, són pensaments que, si no hem tingut mai, és fàcil pensar que moltes altres persones sí que han tingut. I per això connectem ràpid tant amb els personatges com amb la situació que s'hi descriu.

Més endavant comences a bategar al mateix ritme que les pàgines de la novel·la, passes de la incertesa a la tristesa, de la tristesa a la resignació, de la resignació a l'esperança, de l'esperança a l'alegria, de l'alegria a la valentia... i tu ets allà, entenent les metàfores constants amb què embelleix la història, perquè no són una altra cosa que la materialització de la manera especial que té l'escriptora de veure el món que ens envolta. 

Però, de què va la novel·la? Doncs va de l'amor, de la maduresa personal, de les pèrdues, de la vida real, la que fora de les pàgines d'un llibre o de la pantalla de la televisió costa, és difícil i ens planteja constantment diferents camins per escollir, maneres diferents de passar el temps que tenim. "Siempre pensé que enamorarse era algo fácil [...]. Lo que no sabía es que lo difícil en la vida no es enamorarse, sino construir un verdadero amor".

I arribem al final, que no és un altre que tres començaments, perquè, igual que la vida que tenim, les coses no s'acaben sinó que segueixen i canvien i es trenquen i se superen.

Cada capítol comença amb la referència i el significat d'una flor, que és una manera d'avançar el que hi trobarem, i amb una protagonista diferent com a narradora: l'Aitana, la Delia o la Lucia. Tot i que la història és lineal i no anem enrere, la veurem des de tres punts de vista diferents, la qual cosa ens donarà una dimensió general molt interessant i ens descobrirà que necessitem la comprensió i el perdó per estimar i ser felices.

Aquesta novel·la està catalogada com a eròtica, i he de dir que jo no la considero així. Sí que és cert que hi ha algunes escenes sexuals explícites, però més aviat diria d'aquesta novel·la que és romàntica i d'una bellesa extraordinària perquè ens la mostra en situacions quotidianes i simples. Estic convençuda que us encantarà. No espereu més i comenceu a llegir-la.

A la Silvia C. Carpallo li va agradar aquesta ressenya. Clica aquí per veure-ho.

Decirte adiós con un te quiero. Silvia C. Carpallo (reseña en castellano)

Clica sobre la bandera per a llegir la versió en català 


Aitana vive en el pueblo con su madre, que ha sufrido una enfermedad y ha precisado que su hija dejara Madrid y la ayudara. Allí lleva una existencia insípida, aburrida y sin un futuro interesante. De repente un hecho dramático e inesperado hará que tenga que volver a Madrid y vuelva a compartir piso con sus amigas de la facultad. Pero ahora las tres han cambiado, cada una ha hecho su vida lejos de las otras y, cuando vuelven a vivir juntas, nada irá como habían pensado.


Silvia C. Carpallo construye una novela que fluye con serenidad y sin estridencias en un momento de la vida de las protagonistas, concretamente durante seis meses. Y dibuja un triángulo donde cada una de ellas forma parte de un todo. El todo es, evidentemente, la amistad que las une, pero, al igual que ocurre en la vida real, cada una de ellas es un universo en sí misma que tiene miedos, anhelos, esperanzas, talentos, secretos y amor para dar y recibir.

Las primeras palabras de la novela te atrapan por su sensibilidad y belleza. La escritora tiene la capacidad de mirar el mundo a través de unos ojos que traducen lo que ven en poesía. Aunque tengo que decir que el lenguaje es actual y nada recargado. Simplemente es un placer leerlo. Es capaz con cuatro palabras de transportarte a un escenario donde tú conoces, y reconoces muchas veces, qué hay ante la protagonista, qué ve, qué piensa, qué siente. Las situaciones más cotidianas invitan a una reflexión profunda que no es ni banal, ni pastel, ni pesada, son pensamientos que, si no hemos tenido nunca, es fácil pensar que muchas otras personas sí han tenido. Y por eso conectamos rápido tanto con los personajes como con la situación que se describe.

Más adelante comienzas a latir al mismo ritmo que las páginas de la novela, pasas de la incertidumbre a la tristeza, de la tristeza a la resignación, de la resignación a la esperanza, de la esperanza a la alegría, de la alegría a la valentía... y tú estás allí, entendiendo las metáforas constantes con las que embellece la historia, porque no son otra cosa que la materialización de la forma especial que tiene la escritora de ver el mundo que nos rodea.

Pero ¿de qué va la novela? Pues del amor, de la madurez personal, de las pérdidas, de la vida real, la que fuera de las páginas de un libro o de la pantalla de la televisión cuesta, es difícil y nos plantea constantemente diferentes caminos para escoger, maneras diferentes de pasar el tiempo que tenemos. "Siempre pensé que enamorarse era algo fácil [...]. Lo que no sabía es que lo difícil en la vida no es enamorarse, sino construir un verdadero amor".

Y llegamos al final, que no es otro que tres comienzos, porque, al igual que la vida que tenemos, las cosas no se acaban sino que siguen y cambian y se rompen y se superan.

Cada capítulo comienza con la referencia y el significado de una flor, que es una manera de adelantarnos lo que encontraremos, y con una protagonista diferente como narradora: Aitana, Delia o Lucía. Aunque la historia es lineal y no vamos atrás, la veremos desde tres puntos de vista distintos, lo que nos dará una dimensión general muy interesante y nos descubrirá que necesitamos la comprensión y el perdón para amar y ser felices.

Esta novela está catalogada como erótica, y tengo que decir que yo no la considero así. Sí que es cierto que hay algunas escenas sexuales explícitas, pero más bien diría de esta novela que es romántica y de una belleza extraordinaria porque nos la muestra en situaciones cotidianas y simples. Estoy convencida de que os encantará. No esperéis más y empezad a leerla.

A Silvia C. Carpallo le ha gustado esta reseña. Pincha aquí para verlo.