4.11.15

Saga Canción de Hielo y Fuego. George R. R. Martin (ressenya en català)


Pincha en la bandera para leer la versión en castellano

Aquesta saga de fantasia ens mostra un món que es podria situar a l'època medieval, però tan absolutament fascinant que ens catapulta a una terra amb criatures inventades i màgia, on la imaginació de l'escriptor ens farà viure en la nostra pròpia pell les emocions més descarnades. 

Després d'un primer capítol completament fora de qualsevol context conegut, que ens dificulta la comprensió total del que ens està mostrant en aquell moment, ens traslladem a Invernalia, on el rei Robert Baratheon, l'Ursurpador, demana al seu amic Eddard Stark que sigui la Mà del Rei. Eddard Stark no s'hi pot negar, tot i que sap que posa la seva vida i la de la seva família en perill de mort.

Ja a Invernalia tindrà lloc un fet cruel que té com a víctima un dels fills petits de Ned Stark, però, un cop a Desembarco del Rey, els jocs per a disputar-se i guanyar el Tron de Ferro seran brutals, cruels... i t'atraparan com en una tela d'Aranya.


Nascuda de la imaginació desbordant de George R. R. Martin a partir d'una mirada al Mur d'Adrià, la Saga Canción de Hielo y Fuego respira llibertat.

L'escriptor, cansat de l'encorsetament que li provocava escriure per una sèrie de televisió en què les exigències de pressupost reduïen les possibilitats de les històries, va decidir escriure una saga que mai pogués produir una cadena de televisió. Però s'equivocava. Juego de tronos és una sèrie d'èxit de masses que ha fet encara més famosa la saga literària.

La novetat que veiem rau sobretot en la llibertat. La imaginació no té límits i George R. R. Martin ha enderrocat les poques barreres que li quedaven. Tot es desborda: l'escriptor crea un univers propi. Com la majoria dels llibres d'aventures, aquest també conté un mapa, però, en aquest cas, les diferències entre regions no són subtils, són absolutament descriptives i diferents. Els escenaris es multipliquen: passem d'un espai de clima polar a un altre de desèrtic.

Hi ha multitud de personatges, tant principals com secundaris, que van evolucionant, no sempre en línia recta i no sempre en la direcció correcta.

Hi ha cases reials, cadascuna amb el seu lema, el seu estendard, fills bastards, vassalls, juramentats...

Hi trobem mort, sexe, violència... i valors, tendresa, fortalesa, sentit de la supervivència... totes les emocions humanes.

L'estructura dels llibres és curiosa: tots els capítols estan escrits en primera persona, però cadascun d'ells té com a protagonista un personatge diferent, tot i que és evident que es van repetint, però sense ordre. D'aquesta manera coneixem el tarannà dels personatges principals, perquè en algun moment hem vist el seu interior, però no sabem què pensen, intueixen, maquinen... i aquests personatges són reals, en el sentit que no encarnen cap estereotip, i, tot i que cadascun és diferent dels altres, tots es caracteritzen en el fet que tenen una part bona i una altra de dolenta dins seu. Són la personificació del maniqueisme.

La màgia és un element més. No és màgia en el sentit més tradicional de la paraula, però hi és present, d'una manera diferent que ens fa creure que els miracles podran ressuscitar algun dels molts personatges que moren en aquesta saga. Procura que no t'agradi més del compte algun personatge en especial... segur que el maten de seguida!

Des que vam iniciar aquest blog, ara fa poc més de tres mesos, tenia aquest esbós de ressenya preparada, pràcticament igual que la que acabes de llegir, però no era capaç de publicar-la perquè hi ha tantíssimes coses a dir que lligar els dos aspectes importants que ha de tenir una ressenya: extensió raonablement acceptable i contingut que ressalti la lectura del llibre en qüestió, era pràcticament impossible, hi ha massa detalls a tractar. I ahir mateix vaig trobar la solució. No només faré una ressenya de cada llibre, sinó que faré petits monogràfics sobre aspectes concrets dels llibres: personatges, escenaris, la diferència entre els llibres i la sèrie... tot el que se'm vagi acudint. I espero que hi participis i m'expliquis detalls o anècdotes, que potser no sé, i que m'encantarà que me les escriguis.


The winter is coming. L'hivern s'acosta.

Llibres de la saga
1. Juego de tronos
2. Choque de reyes
3. Tormenta de espadas
4. Festín de cuervos
5. Danza de dragones

Pendents de publicar:
6. Vientos de invierno
7. Un sueño de primavera (últim de la saga)


Saga Canción de Hielo y Fuego. George R. R. Martin (reseña en castellano)

Clica sobre la bandera per a llegir la versió en català

Esta saga de fantasía nos muestra un mundo que se podría situar en la época medieval, pero tan absolutamente fascinante que nos catapulta a una tierra con criaturas inventadas y magia, donde la imaginación del escritor nos hará vivir en nuestra propia piel las emociones más descarnadas.

Tras un primer capítulo completamente fuera de cualquier contexto conocido, que nos dificulta la comprensión total de lo que nos está mostrando en ese momento, nos trasladamos a Invernalia, donde el rey Robert Baratheon, el Ursurpador, pide a su amigo Eddard Stark que sea la Mano del Rey. Eddard Stark no se puede negar, aunque sabe que pone su vida y la de su familia en peligro de muerte.

Ya en Invernalia tendrá lugar un hecho cruel que tiene como víctima uno de los hijos pequeños de Ned Stark, pero, una vez en Desembarco del Rey, los juegos para disputar y ganar el Trono de Hierro serán brutales, crueles... y te atraparán como en una tela de Araña.


Nacida de la imaginación desbordante de George R. R. Martin a partir de una mirada al Muro de Adriano, la Saga Canción de Hielo y Fuego respira libertad.

El escritor, cansado del encorsetamiento que le provocaba escribir para una serie de televisión en la que las exigencias de presupuesto reducían las posibilidades de las historias, decidió escribir una saga que nunca pudiera producir una cadena de televisión. Pero se equivocaba. Juego de tronos es una serie de éxito de masas que ha hecho aún más famosa la saga literaria.

La novedad que vemos radica sobre todo en la libertad. La imaginación no tiene límites y George R. R. Martin ha derribado las pocas barreras que le quedaban. Todo se desborda: el escritor crea un universo propio. Como en la mayoría de los libros de aventuras, éste también contiene un mapa, pero, en este caso, las diferencias entre regiones no son sutiles, son absolutamente descriptivas y diferentes. Los escenarios se multiplican: pasamos de un espacio con un clima polar a otro con clima desértico.

Hay multitud de personajes, tanto principales como secundarios, que van evolucionando, no siempre en línea recta y no siempre en la dirección correcta.

Hay casas reales, cada una con su lema, su estandarte, hijos bastardos, vasallos, juramentados...

Encontramos muerte, sexo, violencia... y valores, ternura, fortaleza, sentido de la supervivencia... todas las emociones humanas.

La estructura de los libros es curiosa: todos los capítulos están escritos en primera persona, pero cada uno de ellos tiene como protagonista un personaje diferente, aunque es evidente que se van repitiendo, pero sin orden. De esta manera conocemos el talante de los personajes principales, porque en algún momento hemos visto su interior, pero no sabemos qué piensan, intuyen, maquinan... y estos personajes son reales, en el sentido de que no encarnan ningún estereotipo, y, aunque cada uno es distinto de los demás, todos se caracterizan en que tienen una parte buena y otra mala en su interior. Son la personificación del maniqueísmo.

La magia es un elemento más. No es magia en el sentido más tradicional de la palabra, pero está presente, de una manera tan diferente que nos hace creer que los milagros podrán resucitar a alguno de los muchos personajes que mueren en esta saga. Cuidado con encariñarte con algún personaje en especial... ¡seguro que lo matan enseguida!

Desde que iniciamos este blog, hace poco más de tres meses, tenía este esbozo de reseña preparada, prácticamente igual a la que acabas de leer, pero no era capaz de publicarla porque hay tantísimas cosas que decir, que ligar los dos aspectos importantes que debe tener una reseña: extensión razonablemente aceptable y contenido que realce la lectura del libro en cuestión, era prácticamente imposible, hay demasiados detalles a tratar. Y ayer mismo encontré la solución. No sólo haré una reseña de cada libro, sino que haré pequeños monográficos sobre aspectos concretos de los libros: personajes, escenarios, la diferencia entre los libros y la serie... todo lo que se me vaya ocurriendo. Y espero que participéis y me contéis detalles o anécdotas, que quizás no sé, y que me encantará que me las escribáis.

The winter is coming. El invierno se acerca.

Libros de la saga
1. Juego de tronos
2. Choque de reyes
3. Tormenta de espadas
4. Festín de cuervos
5. Danza de dragones

Pendientes de publicar:
6. Vientos de invierno
7. Un sueño de primavera (último de la saga)