22.12.15

Si te quedas en Escocia. Olivia Ardey (ressenya en català)

Pincha en la bandera para leer la versión en castellano


La Carol Coleman i en Lord James MacLeod són oponents en una subhasta. Ella es juga la seva feina. Ell lluita per un llegat familiar. I entre ells hi ha una atracció devastadora que els obligarà a triar. Però, en la nit de Nadal de 1914, un succés tindrà lloc i els seus efectes viatjaran en el temps fins a condicionar les vides dels nostres protagonistes.


L'Olivia Ardey, com sempre, ens delecta amb una història en aparença fàcil que ens atrapa i que ens deixa un bon sabor de boca amb una lectura superficial. Personatges secundaris molt treballats. Diàlegs divertits. Situacions inesperades que ens alegren. En conjunt, una novel·la rodona per a passar una bona estona. Però... ja hauríem de saber que l'Olivia Ardey és molt més i que, darrere d'una història d'amor amb final feliç (espero no haver desvetllat dubtes de cap lectora sobre com pot acabar una novel·la romàntica), hi ha preguntes que es fan els personatges que traspassen les pàgines del llibre.

I, què ens trobem aquí? Una pregunta fàcil per la seva senzillesa i complicadíssima en la seva execució. L'amor està relacionat amb les circumstàncies en què es produeix? Pot un fet inesperat canviar allò en el que creiem?

L'Olivia Ardey ens exposa una situació extrema: a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial dos homes de bàndols contraris oblidaran per una nit que són enemics i seran simplement homes. Aquesta circumstància segellarà un vincle que transcendirà fins als nostres dies. I aquest exemple brutal, que la nostra imaginació dibuixa amb nítid detall, servirà de metàfora en una relació amorosa en la qual, perquè es pugui dur a terme, cal una renúncia important per part d'ell o d'ella. Qui està disposat a renunciar? I qui renuncia, es pot arribar a sentir ressentit per la seva decisió?

L'exemplificació d'aquesta pregunta es pot, evidentment, traspassar a la nostra vida quotidiana. Si estimar és sumar, per què sempre hi ha una part de nosaltres, de la nostra vida, dels nostres anhels als quals hem de renunciar?

Actualment vivim el resultat de la lluita de moltíssimes dones pels nostres drets. Però sembla que ens haguessin atrapat en un parany en què, si volem seguir mantenint èxits laborals, no ens quedi un altre remei que renunciar als nostres privilegis i obligacions familiars. (Algunes intentem compatibilitzar-ho tot, la qual cosa ens porta a l'esgotament.) Ara mateix, una dona que esculli gaudir a jornada completa de la seva família sembla que hagi de justificar davant les altres la seva decisió. Una època estranya sens dubte, ja que crec que la lluita principal de les dones era per a la nostra llibertat, llibertat per fer el que cadascuna volgués.

En aquest marc, l'Olivia Ardey ens planteja amb una contundència descarnada una situació en la qual la nostra protagonista ha de triar entre la feina per la qual ha lluitat moltíssim i l'home del qui s'ha enamorat. Tu què faries? La resposta no és fàcil. Vols saber per què la nostra protagonista es troba en aquest dilema i com ho resol l'Olivia Ardey? Doncs no deixis de llegir Si te quedas en Escocia, que a més té una connotació nadalenca ideal per a aquestes festes.


Si te quedas en Escocia. Olivia Ardey (reseña en castellano)

Clica sobre la bandera per a llegir la versió en català

Carol Coleman y Lord James MacLeod son oponentes en una subasta. Ella se juega su trabajo. Él lucha por un legado familiar. Y entre ellos hay una atracción devastadora que les obligará a elegir. Pero, en la Nochebuena de 1914, un suceso tendrá lugar y sus efectos viajarán en el tiempo hasta condicionar las vidas de nuestros protagonistas.


Olivia Ardey, como siempre, nos deleita con una historia en apariencia fácil que nos atrapa y que nos deja un buen sabor de boca con una lectura superficial. Personajes secundarios muy trabajados. Diálogos divertidos. Situaciones inesperadas que nos regocijan. En conjunto, una novela redonda para pasar un rato estupendo. Pero... ya tendríamos que saber que Olivia Ardey es mucho más y que, detrás de una historia de amor con final feliz (espero no haber desvelado dudas de ninguna lectora sobre cómo puede acabar una novela romántica), hay preguntas que se hacen los personajes que traspasan las páginas del libro.

Y, ¿qué nos encontramos aquí? Una pregunta fácil por su simpleza y complicadísima en su ejecución. ¿El amor está relacionado con las circunstancias en que se produce? ¿Puede un hecho inesperado cambiar aquello en lo que creemos?

Olivia Ardey nos expone una situación extrema: en las trincheras de la Primera Guerra Mundial dos hombres de bandos contrarios olvidarán por una noche que son enemigos y serán simplemente hombres. Esa circunstancia sellará un vínculo que trascenderá hasta nuestros días. Y ese ejemplo brutal, que nuestra imaginación dibuja con nítido detalle, va a servir de metáfora en una relación amorosa en la que, para que se pueda llevar a término, es necesario una renuncia importante por parte de él o de ella. ¿Quién está dispuesto a renunciar? Y quien renuncia, ¿se puede llegar a sentir resentido por su decisión?

La ejemplificación de esta pregunta se puede, evidentemente, traspasar a nuestra vida cotidiana. Si amar es sumar, ¿por qué siempre hay una parte de nosotros, de nuestra vida, de nuestros anhelos a los que debemos renunciar?

Actualmente vivimos el resultado de la lucha de muchísimas mujeres por nuestros derechos. Pero parece que nos hubieran atrapado en una trampa en la que, si queremos seguir manteniendo logros laborales, no nos quede otro remedio que renunciar a nuestros privilegios y obligaciones familiares. (Algunas intentamos compatibilizarlo todo, lo que nos lleva al agotamiento.) Ahora mismo, una mujer que escoja disfrutar a jornada completa de su familia parece que deba justificar ante las demás su decisión. Una época extraña sin duda, ya que creo que la lucha principal de las mujeres era para nuestra libertad, libertad para hacer lo que cada una quisiera. 

En este marco, Olivia Ardey nos plantea con una contundencia descarnada una situación en la que nuestra protagonista debe elegir entre el trabajo por el que ha luchado muchísimo y el hombre del que se ha enamorado. ¿Tú qué harías? La respuesta no es fácil. ¿Quieres saber por qué nuestra protagonista se encuentra en este dilema y cómo lo resuelve Olivia Ardey? Pues no dejes de leer Si te quedas en Escocia, que además tiene una connotación navideña ideal para estas fiestas.