30.11.15

El caballero de los siete reinos. George R. R. Martin (ressenya en català)


Pincha en la bandera para leer la versión en castellano 


En Dunk, nascut a El Lecho de Pulgas, i l'Egg, un nen de 10 anys que és molt més del que aparenta, viuran aventures com a cavaller errant i escuder. Aquesta preqüela de la saga Canción de Hielo y Fuego ens mostra un món on els Targaryen encara són els reis.

El caballero de los siete reinos es va publicar el setembre de 2015 per reunir en un sol llibre Els Contes de Dunk i Egg, que són una preqüela de l'univers Canción de Hielo y Fuego. La primera novel·la curta, o conte, El Caballero Errante, es va publicar el 1998 i George R. R. Martin hi desplega tot el seu art d'una manera magistral, tot i que amb un punt d'innocència que no trobem en la saga i que ens capbussa en els orígens de la cavalleria, la seva essència, els seus valors i la seva disciplina.

Gaudim a El Caballero Errante d'una història magnífica amb unes frases que ericen la pell de pura emoció. Les paraules amb què s'ordena cavaller a un escuder són absolutament sublims: "[...] en el nom del Guerrer us ordeno ser valent. -L'espasa es va traslladar l'espatlla dreta a l'esquerra-. En el nom del Pare us ordeno ser just. -De nou a la dreta-. En el nom de la Mare us ordeno defensar els joves i els innocents. -Esquerra-. En el nom de la Donzella us ordeno protegir totes les dones...". Però per sobre de tot retrobem els valors que tant anhelem quan emprenem la lectura d'un llibre d'aventures, el motiu pel qual hi ha la cavalleria: "Per què? [...] Què veuen en mi? [... ] A un cavaller que va recordar els seus vots."

Com a lectora incansable de fantasia i devoradora dels llibres de George R. R. Martin, tenia unes expectatives altíssimes respecte d'aquesta preqüela. Normalment, les preqüeles no ens sorprenen, ja que coneixem en què acabarà tot, i simplement les llegim perquè estem àvids de saber-ne més. Però amb aquest conte, Martin no només compleix amb les més altes expectatives exigides, sinó que passa el llistó molt per sobre del que s'esperava.

No m'agrada llegir contes, perquè la seva limitada extensió fa que l'escriptor no es perdi massa en els detalls i la trama passi massa ràpid, però un llibre de contes, pel meu gust, és pitjor, perquè cada 70 pàgines (més o menys) tornem a iniciar l'esquema d'una narració: introducció-nus-desenllaç, i és clar, per què llegir unes altres 20 o 30 pàgines d'una introducció? Jo prefereixo un nus llarg i un desenllaç espectacular! I aquí ens trobem amb tres introduccions. En fi, què li farem. No podem deixar de llegir a Martin per una menudesa com aquesta!

El segon conte, La espada leal, és absolutament prescindible. Avorrit i sense cap interès. Segueix sent Martin, però la història no m'ha agradat gens.

El tercer, El caballero misterioso, ens torna aquest George R. R. Martin una mica cínic, que tant coneixem i apreciem, amb una història digna de ser explicada.

En general les aventures de Dunk i Egg són fruit de la ploma d'un escriptor magnífic, però jo prefereixo una història llarga. Així, doncs, encara llegir a Martin sempre és un plaer, prefereixo que dediqui el seu temps a acabar la saga i no a escriure contes.

Si us plau, Sr. Martin, es pot apiadar de tots els seus lectors i incondicionals fans i acabar Vientos de invierno? Serà un petit pas que ens acostarà al setè i últim llibre de la saga. Necessitem saber si Daenerys Targaryen s'asseurà en el tron ​​de ferro, si Bran acabarà convertit en arbre, si per la màgia de la seva ploma Ned Stark reviurà (cosa que anhelo amb desesperació), si Arya es tornarà a trobar amb el seu llop, si John Snow sabrà qui és la seva mare (que jo crec que és Lyanna Stark)... Les nostres vides estan necessitades de la màgia dels set regnes. Ompli de fantasia nostra rutina.

El caballero de los siete reinos. George R. R. Martin (reseña en castellano)


 Clica sobre la bandera per a llegir la versió en català 


Dunk, nacido en El Lecho de Pulgas, y Egg, un niño de 10 años que es mucho más de lo que aparenta, van a vivir aventuras como caballero errante y escudero. Esta precuela de la saga Canción de Hielo y Fuego nos va a mostrar un mundo donde los Targaryen aún son los reyes.

El caballero de los siete reinos se publicó en septiembre de 2015 para reunir en un sólo libro Los Cuentos de Dunk y Egg, que son una precuela del universo Canción de Hielo y Fuego. La primera novela corta, o cuento, El Caballero Errante, se publicó en 1998 y en ella George R. R. Martin despliega todo su arte de una manera magistral, aunque con un punto de inocencia que no encontramos en la saga y que nos zambulle en los orígenes de la caballería, su esencia, sus valores y su disciplina. 

Disfrutamos en El Caballero Errante de una historia magnífica con unas frases que erizan la piel de pura emoción. Las palabras con las que se ordena caballero a un escudero son absolutamente sublimes: "[...] en el nombre del Guerrero os ordeno ser valiente. -La espada se trasladó del hombro derecho al izquierdo-. En el nombre del Padre os ordeno ser justo. -De nuevo al derecho-. En el nombre de la Madre os ordeno defender a los jóvenes y los inocentes. -Izquierdo-. En el nombre de la Doncella os ordeno proteger a todas las mujeres...". Pero por encima de todo reencontramos los valores que tanto ansiamos cuando emprendemos la lectura de un libro de aventuras, el motivo por el que existe la caballería: "¿Por qué? [...] ¿Qué ven en mí? [...] A un caballero que recordó sus votos." 

Como lectora incansable de fantasía y devoradora de los libros de George R. R. Martin, tenía unas espectativas altísimas respecto de esta precuela. Normalmente, las precuelas no nos sorprenden puesto que conocemos en qué acabará todo, y simplemente las leemos porque estamos ávidos de saber más. Pero con este cuento, Martin no sólo cumple con las más altas expectativas exigidas, sino que pasa el listón muy por encima de lo esperado. 

No me gusta leer cuentos, porque su limitada extensión hace que el escritor no se pierda demasiado en los detalles y la trama pase demasiado rápido, pero un libro de cuentos, para mi gusto, es peor, porque cada 70 páginas (más o menos) volvemos a iniciar el esquema de una narración: introducción-nudo-desenlace, y claro, ¿para qué leer otras 20 o 30 páginas de una introducción? ¡Yo prefiero un nudo largo y un desenlace espectacular! Y aquí nos encontramos con tres introducciones. En fin, qué se le va a hacer. ¡No podemos dejar de leer a Martin por una menudencia como esta!

El segundo cuento, La espada leal, es absolutamente prescindible. Aburrido y sin ningún interés. Sigue siendo Martin, pero la historia no me ha gustado nada.

El tercero, El Caballero Misterioso, nos devuelve a ese George R. R. Martin un tanto cínico, que tanto conocemos y apreciamos, con una historia digna de ser contada. 

En general las aventuras de Dunk y Egg son fruto de la pluma de un escritor magnífico, pero yo prefiero una historia larga. Así, pues, aunque leer a Martin siempre es un placer, prefiero que dedique su tiempo a acabar la saga y no a escribir cuentos.

Por favor, Sr. Martin, ¿puede apiadarse de todos sus lectores e incondicionales fans y terminar Vientos de invierno? Será un pequeño paso que nos acercará al séptimo y último libro de la saga. Necesitamos saber si Daenerys Targaryen se sentará en el trono de hierro, si Bran acabará convertido en árbol, si por la magia de su pluma Ned Stark revivirá (cosa que ansío con desesperación), si Arya se volverá a encontrar con su huargo, si John Snow sabrá quién es su madre (que yo creo que es Lyanna Stark)... Nuestras vidas están necesitadas de la magia de los siete reinos. Llene de fantasía nuestra rutina.